Силабуси 2021

Cилабус__Вступ _до_фаху_2020

Силабус _ облік і аудит_2020

Силабус Організація екскурсійного обслуговування

Силабус_ бізнес-планувння_2020

силабус_ конкуренція в сервісній діяльності_2020

Силабус__Економічні_процеси_в_соціокультурній_діяльності

Силабус__Етика_соціокультурної_діяльності_2020

Силабус__Комунікативний_етикет_2020

Силабус__Культура_масових_комунікацій_2020

Силабус__Охорона_і _використання_історико-культурної_спадщини_2020

Силабус__Реклама_та_PR-технології_2020

Силабус_Активні види дозвілля_2020

Силабус_Держ. упр. соціокульт. сферою_Шикеринць

Силабус_Дозвіллєзнавство_2021

Силабус_Історія соціокультурної діяльності_2020

Силабус_Корпоративне управління_Шикеринець

Силабус_Краєзнавство_2020

Силабус_Країнознавство_2020

силабус_логістичний менеджмент_2020

Силабус_Міжкультурна комунікація в СКД_2021

Силабус_Організація анімаційної діяльності _2021

Силабус_Організація виставкової діяльності _2021

Силабус_Організація івентивних заходів_2021

Силабус_Організація послуг дозвілля_2021

Силабус_Основи менеджменту_2020 (1)

Силабус_основи менеджменту_2020

Силабус_Спортивний туризм_2020

Силабус_Управління персоналом_Шикеринець (1)

Силабус_Управління персоналом_Шикеринець

Організація транспортних послуг – Sylabus 2021

Організація екскурсійної діяльності – Sylabus 2021

Силибас -Дозвілля для людей с особливими потребами 11.03

Силибас -дозвілля для неповносправних 11.03