Силабуси 2020

7 Силибас – Організація музейної справи

силабус Реклама та PR

1 Силибас -Організація івентивних заходів

2 Силибас -Івентивний туризм

3 Силибас -Планування та обслуговування турпотоків

4 Силибас -Основи музеєзнавства

5 Силибас -Організація анімаційної діяльності

силабус ОІВІКС

Силабус_економ.проц.-1 (1)

Силабус_економ.проц.-1

лог.менед

сил. конкур.

силаб.менедж

силабус Вступ до фаху

силабус Етика СКД

силабус КМК

силабус Комунікативний етикет

6 Силибас -Організація виставкової діяльності

4 Силибас -Основи музеєзнавства

силабус Вступ до фаху

силабус Етика СКД

силабус КМК

силабус Комунікативний етикет

силабус ОІВІКС

силабус Реклама та PR

1 Силибас -Організація івентивних заходів

2 Силибас -Івентивний туризм

3 Силибас -Планування та обслуговування турпотоків
силаб.менедж

Силабус-краєзнавство

Силабус_Держ. упр. соціокульт. сферою_Шикеринць

Силабус_Корпоративне управління_Шикеринець

Силабус_Управління персоналом_Шикеринець (1)

Силабус_Управління персоналом_Шикеринець

Силабус_економ.проц.-1 (1)

Силабус_економ.проц.-1

лог.менед

сил. конкур.

Силабус-Спортивний туризм

Sylabus (Доз-ство)

Sylabus (МК) МСД

ОБ.АУД

Сил.БП

Силабус-Історія соціокультурної діяльності.

Силабус-Активні види дозвілля

Силабус-Країнознавство

Силабус-Музеэзнавство і памяткознавство

Силабус-Основи менеджменту