Навчально-методичні матеріали

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

  1. Маланюк Т.З. Патріотичне виховання учнів основної школи засобами туристсько-краєзнавчої роботи : методичні рекомендації / Т.З. Маланюк . – Івано-Франківськ : 2013.– 124 с.
  2. Методичні рекомендації до написання та оформлення магістерської роботи для студентів спеціальності 8.14010301 «Туризмознавство» / [Голова авторського колективу Калуцький І.Ф., автори-упорядники : Дутчак О.І., Маланюк Т.З., Шикеринець В.В., Кіндратчук Н.М., Гуменюк Г.М.]. – Івано-Франківськ: НАІР, 2013. – 48 с.
  3. Методичні рекомендації до виконання курсових робот для студентів спеціальності 6.1040301 «Туризм» / [Голова авторського колективу Калуцький І.Ф., автори-упорядники : Дутчак О.І., Маланюк Т.З., Шикеринець В.В., Кіндратчук Н.М., Гуменюк Г.М.]. – Івано-Франківськ: НАІР, 2013. – 28 с.(1,75 д.а.).
  1. Методичні рекомендації з дисципліни «Рекламна діяльність в туризмі» / [уклад. Дутчак О.І.]. – Івано-Франківськ: НАІР, 2012. – 48 с.
  2. Дутчак О.І. Робоча програма навчальної дисципліни «Міжнародний туризм» для студентів спеціальності 8.140103 «Туризмознавство» / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника / О.І. Дутчак. – Івано-Франківськ: Пагорб, 2013. – 20 с.
  3. Дутчак О.І.  Робоча програма навчальної дисципліни «Міжнародний туризм» для студентів спеціальності 7.140103 «Туризмознавство» / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника / О.І. Дутчак. – Івано-Франківськ: Пагорб, 2013. – 19 с.
  4. Дутчак О.І. Робоча програма навчальної дисципліни «Методологія та організація наукового дослідження» для студентів спеціальності 8.140103 «Туризмознавство» / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника / О.І. Дутчак. – Івано-Франківськ: Пагорб, 2013. – 20 с.
  5. Дутчак О.І. Робоча програма навчальної дисципліни «Рекламна діяльність в туризмі»» для студентів спеціальності 6.140103 «Туризм» / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника / О.І. Дутчак. – Івано-Франківськ: Пагорб, 2013. – 16 с.
  6. Дутчак О.І. Робоча програма навчальної дисципліни «Регіональна політика в галузі туризму» для студентів спеціальності 7.140103 «Туризмознавство» / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника / О.І. Дутчак. – Івано-Франківськ: Пагорб, 2013. – 24 с.
  7. Орлова В.В. Логістика : Навчально-методичний посібник для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» / автор-упорядник В.В. Орлова – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2013. –  86 с.