АНКЕТА для опитування випускників

Анкета для опитування випускників

Анкета для опитування випускників

АНКЕТА
для опитування випускників
Анкетування анонімне. Ваші відповіді будуть використані для удосконалення системи якості освіти на Освітньо-професійній програмі «Менеджмент соціокультурної діяльності ». Оцініть, будь ласка, якість отриманої освіти за десятибальною шкалою (1-10), де: «1» – незадовільно, «10» – відмінно.
№ Критерії оцінювання Бали
1. Я задоволений(а) рівнем отриманих знань та умінь 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Навчання було сучасне та практично орієнтоване 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Оцінювання знань відбувалось прозоро та чесно 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. Викладачі використовували сучасні педагогічні методи (майстер-клас, навчальні дискусії, мозковий штурм, тренінги, ділові ігри та ін. ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. Проходження виробничих практик сприяло підвищенню моїх знань та практичних навичок 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6. Я мав вільний доступ до електронних інформаційних ресурсів університету 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7. Допоміжний персонал кафедри кваліфіковано та доброзичливо сприяв моєму навчанню 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8. Університет сприяв моєму працевлаштуванню 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9. Впродовж навчання мене регулярно опитували про якість змісту дисциплін та якість викладання 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10. Я наполегливо рекомендуватиму іншим навчатись у Прикарпатському університеті на спеціальності «Менеджмент» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

АНКЕТА
для опитування випускників
Анкетування анонімне. Ваші відповіді будуть використані для удосконалення системи якості освіти на Освітньо-професійній програмі «Менеджмент соціокультурної діяльності». Оцініть, будь ласка, якість отриманої освіти за десятибальною шкалою (1-10), де: «1» – незадовільно, «10» – відмінно.
№ Критерії оцінювання Бали
1. Я задоволений(а) рівнем отриманих знань та умінь 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Навчання було сучасне та практично орієнтоване 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Оцінювання знань відбувалось прозоро та чесно 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. Викладачі використовували сучасні педагогічні методи (майстер-клас, навчальні дискусії, мозковий штурм, тренінги, ділові ігри та ін. ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. Проходження виробничих практик сприяло підвищенню моїх знань та практичних навичок 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6. Я мав вільний доступ до електронних інформаційних ресурсів університету 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7. Допоміжний персонал кафедри кваліфіковано та доброзичливо сприяв моєму навчанню 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8. Університет сприяв моєму працевлаштуванню 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9. Впродовж навчання мене регулярно опитували про якість змісту дисциплін та якість викладання 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10. Я наполегливо рекомендуватиму іншим навчатись у Прикарпатському університеті на спеціальності «Менеджмент соціокультурної діяльності» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10