ОР Бакалавр

ОР “Бакалавр”

Обов’язкові навчальні дисципліни

Активні види дозвілля

Безпека життєдіяльності

Бізнес-планування

Всесвітня спадщина ЮНЕСКО

Вступ до фаху

Історія видовищних мистецтв

Історія України та української культури

Історія світових цивілізацій

Історія соціокультурної діяльності

Корпоративне управління

Краєзнавство

Країнознавство

Логістичний менеджмент

Маркетинг в соціокультурній діяльності

Менеджмент в соціокультурній діяльності

Облік і аудит

Організація анімаційної діяльності

Основи менеджменту

Охорона і використання історико-культурної спадщини

Реклама і PR-технології

Управління персоналом

Управління проектами та цільовими програмами у соціокультурній сфері

Вибіркові навчальні дисципліни

Дозвіллєзнавство

Дозвілля в соціокультурній сфері

Етика соціокультурної діяльності

Комунікативний етикет

Конкуренція в сервісній діяльності

Культура масових комунікацій

Міжкультурна комунікація в соціокультурній діяльності

Музеєзнавство і пам’яткознавство

Організація виставкової діяльності

Фестивальний туризм

Управління проектами та цільовими програмами у соціокультурній сфері

Цифровізація СКС

Історія туризму

Організація дозвілля для неповносправних

Організація екскурсійної діяльності

Екскурсійна справа

Профілактика булінгу в мистецько-освітньому середовищі