Викладацький склад

ШИКЕРИНЕЦЬ Василь Васильович

Завідувач кафедри, кандидат наук з державного управління, доцент

ORCID

0000-0002-6845-1639

 

 

Персональна інформаціяОсвіта, науковий ступінь, вчене званняМісця роботи, професійний досвідОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта: повна вища (закінчив Білоцерківський державний аграрний університет – у 2000 році; Івано-Франківський національний технічний університету нафти і газу магістратуру “Державна служба” за спеціальністю “Економіка”, кваліфікація “Магістр державної служби” – у 2003 році; Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України – очну аспірантуру за спеціальністю 25.00.01 – “Теорія та історія державного управління” – у 2006 році).

У 2007 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Становлення та тенденції розвитку органів місцевого управління в Україні (середина XVII – початок XXI століть)”. Науковий доробок – 54 наукових праць у сфері державного управління та регулювання розвитку туризму на регіональному та місцевому рівнях.

У 2020 році закінчив магістратуру Київського університету культури за спеціальністю “Менеджмент соціокультурної діяльності”

2001 – 2003 р.р. – Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, диплом з відзнакою, спеціальність – «Державна служба», кваліфікація – магістр державної служби.

2008 р. – кандидат наук з державного управління, спеціальність (25.00.01) теорія та історія державного управління.

2012 р. – доцент кафедри туризму і краєзнавства.

2014 р. – завідувач кафедри управління соціокультурною діяльністю, шоу-бізнесу та івентменеджменту.

2012 р. – отримав звання «Молодий вчений року».

2018 р. – нагороджений Почесною грамотою Міністерства культури України.

 •  начальник організаційно-методичного відділу (2003–2006)

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу:

 • асистент кафедри державного управління (2006–2007)

Державне управління справами Президента України

 • головний консультант та завідувач відділу Управління протокольно-організаційного забезпечення, державний службовець 3 категорії 6 рангу (2007-2009)

Державна організація «Резиденція Синьогора»

 • заступник генерального директора – директор адміністративно-господарсько-виробничого комплексу (2007-2009)

 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

 • доцент кафедри туризму і краєзнавства (2009–2014);

завідувач кафедри управління соціокультурною діяльністю, шоу-бізнесу та івентменеджменту (з 2014 р. – до сьогодні).

 • викладач Регіонального центру підвищення кваліфікації  Кіровоградської області (з 2022 – по сьогодні)

Шикеринець В.В. є членом бібліотечної асоціації України та спілки краєзнавців.

 • Міжнародний туризм: навчальний посібник / укладачі В.С. Великочий, О.І. Дутчак, В.В. Шикеринець / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ : Вид. Кушнір Г.М., 2015. 254 с.
 • Угринюк В.М., Шикеринець В.В. Польські адреси на карті сучасної Кіровоградщини. Zeszyt Naukowy Prac Ukrainoznawczyh. Gorzow Wielikopolski, 2016. C. 97–104.
 • Shykerynets V.V., Drichak S.V. Operative and strategic planning and prognostication of development of sociocultural sphere in Ukraine at local level. Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму. 2018. №10-11. С.203–210.
 • Шикеринець В.В., Вичівський П.П. Розвиток соціокультурної сфери як важливий чинник вирішення регіональних проблем. Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму. 2019. №12-13. С. 202–209.
 • Філюк С.М., Гритчук Г.В., Шикеринець В.В. Види господарської діяльності туроператорів в Україні. Zeszyt Naukowy Prac Ukrainoznawczych. Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyźa, 2019. Nr S. 121–129.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління «Становлення та тенденції розвитку органів місцевого управління в Україні (середина XVII – початок XXI століть)» (спеціальність (25.00.01) Теорія та історія державного управління). Дисертація захищена в 2007 році в спеціалізованій вченій раді Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (м. Львів) під керівництвом доктора наук з державного управління, професора О. Я. Лазора).

Шикеринець В.В. є автором і співавтором 1 монографії, понад 50 навчально-методичних та наукових праць. Очолював авторський колектив з розробки Освітньо-професійної програми з спеціальності «Менеджмент соціокультурної діяльності».

Член авторського колективу з розробки Галузевих стандартів вищої освіти зі спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» рівня вищої освіти «бакалавр».

Розробник університетських стандартів вищої освіти з підготовки бакалаврів за спеціальністю 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» (Освітньо-професійна програма «Менеджмент соціокультурної діяльності»): Освітньо-професійна програма (варіативна частина); «Освітньо-кваліфікаційна характеристика» (варіативна частина); «Засоби діагностики якості вищої освіти. Вимоги до державної атестації».

На даний час здійснює керівництво підготовкою аспіранта (Кузьмичук Олександр Валерійович, спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»).

Науковий керівник теми наукового дослідження кафедри управління соціокультурною діяльністю, шоу-бізнесу та івентменеджменту «Організаційно-правові засади державного управління у сфері реалізації туристичної політики в Україні (на прикладі Івано-Франківської області)» (номер державної реєстрації –змінюється).

тел./факс (0342) 78-81-05; 0954239468

e-mail: vasyl.shykerynets@pnu.edu.ua

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

_________________

Качмар Олександра Василівна

Персональна інформаціяОсвіта, науковий ступінь, вчене званняОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Доктор філософських наук, професор, професор кафедри управління соціокультурною діяльністю, шоу-бізнесу та івентменеджменту Навчльно-наукового інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (2023р.) Персональна інформація: – 1991-1994 рр. – навчання у Коломийському педагогічному училищі зі спеціальності «Музичне виховання»; – 1994-1999 рр.- навчання у Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Музичне виховання» та здобула кваліфікацію викладача музики , диплом магістра з відзнакою; – 2001-2005рр. – навчання в аспірантурі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; – 2007р.- захист кандидатської дисертації на тему “Педагогічна спадщина та громадсько-просвітницька діяльність Омеляна Партицького”, присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 013 Історія педагогіки; 2010 – присвоєно вчене звання доцента 2012- заслужена артистка України 2018-захистила докторську дисертацію на тему “Соціально- філософський аналіз феномену агресії в соціокультурній динаміці” та здобула науковий ступінь доктора філософських наук; 2021 – присвоєно вчене звання професора. Основні наукові праці присвячені музичному вихованню та проблемам мистецтва в сучасній школі, філософським поглядам з проблеми агресії в соціо-культурній динаміці. Наукові інтереси: музичне виховання та проблеми естетичного виховання, філософські погляди з проблеми упередження та подолання агресії в освітньому середовищі. Дисципліни: Освітологія Дозвіллєзнавство Бізнес-планування Теорія і методика навчання освітньої мистецької галузі Організація івент-заходів Науково-дослідна практика Фестивальний туризм Історія видовищних мистецтв

 

науковий ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 013 Історія педагогіки; 2010 – присвоєно вчене звання доцента 2012- заслужена артистка України 2018-захистила докторську дисертацію на тему “Соціально- філософський аналіз феномену агресії в соціокультурній динаміці” та здобула науковий ступінь доктора філософських наук; 2021 – присвоєно вчене звання професора. Основні наукові праці присвячені музичному вихованню та проблемам мистецтва в сучасній школі, філософським поглядам з проблеми агресії в соціо-культурній динаміці. Наукові інтереси: музичне виховання та проблеми естетичного виховання, філософські погляди з проблеми упередження та подолання агресії в освітньому середовищі. Дисципліни: Освітологія Дозвіллєзнавство Бізнес-планування Теорія і методика навчання освітньої мистецької галузі Організація івент-заходів Науково-дослідна практика Фестивальний туризм Історія видовищних мистецтв Нагороди: Почесна Грамота голови обласної державної адміністрації (2012р.); Грамота Міністерства збройних сил України (2005р.); Почесне звання «Заслужений артист України» (2012р); Грамота управління культури і релігій Івано-Франківської обласної державної адміністрації (2012 р.); Диплом Міністерства культури України за участь у Першому Міжнародному мистецькому фестивалі країн карпатського регіону «Карпатський простір» (2014); Грамота голови Івано-Франківського обласного комітету профспілок працівників науки та освіти України. (2016 р.) ; Подяка голови Івано-Франківської обласної ради за значний внесок у розвиток культури Прикарпаття (2019); Диплом за зайняте 1 місце у Міжнародному мистецькому фестивалі «Soul» (2021); Почесна Грамота ректора Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (2021р.); Грамота голови Івано-Франківського обласного комітету профспілок працівників науки та освіти України (2023р.) Грамота міського голови (2023) Нагороджена медалллю «К.Ушинського» (2023) Академія педагогічних наук Стажування: Участь у Швейцарсько-українському проекті “Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU”

Основні наукові праці присвячені музичному вихованню та проблемам мистецтва в сучасній школі, філософським поглядам з проблеми агресії в соціо-культурній динаміці. Наукові інтереси: музичне виховання та проблеми естетичного виховання, філософські погляди з проблеми упередження та подолання агресії в освітньому середовищі. Дисципліни: Освітологія Дозвіллєзнавство Бізнес-планування Теорія і методика навчання освітньої мистецької галузі Організація івент-заходів Науково-дослідна практика Фестивальний туризм Історія видовищних мистецтв Нагороди: Почесна Грамота голови обласної державної адміністрації (2012р.); Грамота Міністерства збройних сил України (2005р.); Почесне звання «Заслужений артист України» (2012р); Грамота управління культури і релігій Івано-Франківської обласної державної адміністрації (2012 р.); Диплом Міністерства культури України за участь у Першому Міжнародному мистецькому фестивалі країн карпатського регіону «Карпатський простір» (2014); Грамота голови Івано-Франківського обласного комітету профспілок працівників науки та освіти України. (2016 р.) ; Подяка голови Івано-Франківської обласної ради за значний внесок у розвиток культури Прикарпаття (2019); Диплом за зайняте 1 місце у Міжнародному мистецькому фестивалі «Soul» (2021); Почесна Грамота ректора Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (2021р.); Грамота голови Івано-Франківського обласного комітету профспілок працівників науки та освіти України (2023р.) Грамота міського голови (2023) Нагороджена медалллю «К.Ушинського» (2023) Академія педагогічних наук Стажування: Участь у Швейцарсько-українському проекті “Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU”, що здійснювали підготовку за галуззю знань “Освіта” спеціальність”Початкова освіта” , обсяг 5 кредитів ECTS, 2018 р. – Міжнародне Наукове стажування: Ізраїльська Незалежна Академія Розвитку Науки, м. Нетанія ( 2019р, 108 год.). – Міжнародне наукове стажування: Вища Школа Лінгвістична Республіка Польща (м. Ченстохова, 2020р.) Міжнародне стажування Wyższa szkola społeczno-ekonomiczna w Gdańsku (2023 , м. Гданськ, Республіка Польща) Сертифікат В 2 з складання тесту з польської мови, 2019 Виступ на звітній науковій конференції викладачів, докторантів , аспірантів та студентів університету за 2018р , тема доповіді “ Агресія як соціокультурний феномен сучасного суспільства” , 18 березня 2019 року

Діяльність: Керівник вокального ансамблю “Гуцулочки Карпат” (2010), лауреати міжнародних фестивалів у Кракові (2011), Пряшів (2011), гості ХХ Гуцульського міжнародного фестивалю “Гуцулія 2012”, виступали на сценах Польщі, Румунії, Росії, Сербії, Швейцарії, Канади, Австралії. Випустили 2 альбоми “Де синії гори” (2011), “Добрий день, моя родино” (2013). Веде активну концертну діяльність. Учасник численних Всеукраїнських та Міжнародних конференцій, автор багатьох публікацій наукового та навчально-методичного характеру з проблематики музичного виховання, філософських проблем. Наукові публікації 2018-2023рр. 2018 рік 1.Dmytro Dzvinchuk, Oleksandra Kachmar A look into the Future: cyber aggression as the problem of interaction in space exploration . Philosophy and Cosmology. Kyiv. 2018. Volume 21 . Academic journal. Kyiv: ISSN 2518- 1866 (online). p. 54-61. Фахове науково -метричне видання (Web of Science). 2. Качмар О.В. Особливості прояву агресії в підлітковому віці та способи її профілактики й подолання . Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. ISSN 2313-7525. Canada .Volume 26 . №2. 2018. p. 219-221. Фахове науково-метричне видання ( Polska baza cytovan POL- index Systematyc Impact Factor, Index Copernicus International) 3. Качмар О. В. Потенціал релігії щодо подолання агресії у секуляризованому суспільстві. Гілея: науковий вісник . Збірник наукових праць / Гол.ред. В.М. Вашкевич. К.: «Видавництво «Гілея».2018. Вип.134 (7). С. 200-225. (Фахове науково-метричне видання з філософських наук, GoogleScholar, Copernicus (Polska), EBSCOPublishing, Inc.(USA). 4.Качмар О.В. Мистецтво як механізм упередження та нейтралізації агресивності особистості. Гуманітарний вісник Запорізької державної академії: збірник наукових праць. Вип.70. 2017.С.111-119. ISSN 2072-7941 (Online) INDEX COPERNICUS (Polska). 5. Качмар О.В. Сучасні тенденції розвитку інклюзивної освіти в Україні ( на прикладі досвід Івано- Франківської області) .Соціальне партнерство в інклюзивній освіті: європейський вектор, українські реалії. Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (15 березня 2018р.). Ізмаїл : РВВ ІДГУ. 2018. С. 15-20. 6. Качмар О. В. Потенціал релігії щодо подолання агресії у секуляризованому суспільстві. Гілея: науковий вісник . Збірник наукових праць / Гол.ред. В.М. Вашкевич. К.: «Видавництво «Гілея».2018. Вип.134 (7). С. 200-225. (Фахове науково-метричне видання з філософських наук, Google Scholar, Copernicus (Polska), EBSCO Publishing, Inc.(USA). Тези доповідей на конференціях. 1.Качмар О. Соціальний контекст феномену агресії . Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю « Професійна підготовка фахівців у вимірі освітніх реалій . Івано-Франківськ. 11-12 жовтня. 2018. 2.Качмар О. Особливості культури як соціального механізму / «Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації». Третя міжнародна науково- практична конференція, Киів, Національний університет біоресурсів і природокористування України, лютий , 2018. 3.Качмар О. Омелян Партицький: освітянин, громадський діяч, особистість. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція до 78 річниці від дня народження Б.Ступарика «Педагогічна персоналістика: теорія, історія, освітня практика». Електронний збірник матеріалів. (5 березня 2018 р.). Качмар О.В. Особливості прояву агресії в підлітковому віці та способи її профілактики й подолання . Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. ISSN 2313-7525. Canada .Volume 26 . №2. 2018. p. 219-221. Фахове науково-метричне видання ( Polska baza cytovan POL- index Systematyc Impact Factor, Index Copernicus International) 8. Качмар О.В. Мистецтво як механізм упередження та нейтралізації агресивності особистості. Гуманітарний вісник Запорізької державної академії: збірник наукових праць. Вип.70. 2018.С.111-119. ISSN 2072-7941 (Online) INDEX COPERNICUS (Polska). Публікації за 2019 р. 1. Дзвінчук Д., Качмар О. Державна політика в умовах гібридної війни // Earasian Academic Research Journal. Multilanguage science journal Yerevan . 2018. №8 (26). C 26-35. 2. Dzvinchuk D., Kachmar O., Petrenko V. Digital education: grounds, means and prospects // Znanstvena misel journal . Slovenia. № 31. Vol.2. 2019. C.43- 54. 3.Качмар О., Крицак О. Попередження і вирішеня конфліктів у молодшому шкільному віці. // Гірська школа українських Карпат. Наукове фахове видання з педагогічних наук. Івано-Франківськ . 2019. № 19 .С. 123-128. 4. Качмар О. Особливості цифрової освіти.

oleksandra.kachmar@pnu.edu.ua http://orcid.org/0000-0002-2002-4603 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57420385100&origin =recordPage scholar.google.com.kachmar

Дутчак Олена Іванівна

кандидат історичних наук, доцент

0000-0001-9638-9601

 

Персональна інформаціяОсвіта, науковий ступінь, вчене званняОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук «Сучасна українська історіографія краєзнавчого руху у Галичині 30-х рр. ХІХ – 30-х рр. ХХ ст.», спеціальність 07.00.06 «історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни». Дисертація захищена в 2011 році в спеціалізованій вченій раді Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів).

2007 р. – з відзнакою закінчила ДВНЗ «Прикарпатський національний

університет імені Василя Стефаника», спеціальність «Історія», кваліфікація

«історик, викладач».

2011 р. – кандидат історичних наук, спеціальність 07.00.06 історіографія,

джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

2014 р. – диплом Івано-Франківської обласної державної адміністрації та

Івано-Франківської обласної ради «Молодий вчений року».

2015 р. – доцент кафедри організації туризму та управління

соціокультурною діяльністю

 

Педагогічну діяльність розпочала у 2007 році на кафедрі туризму і

краєзнавства Інституту туризму ДВНЗ «Прикарпатський національний

університет імені Василя Стефаника».

З 2007 по 2014 р. працювала на посадах асистента, викладача, доцента

кафедр туризму і краєзнавства, туризму і рекреації

З 2014 р. – доцент організації туризму та управління соціокультурною

діяльністю; з 2019 р. і по сьогодні доцент кафедри управління соціокультурною

діяльністю, шоу-бізнесу та івент-менеджменту.

  1. Dutchak O. Theoretical and methodological problems of research of historiography of museum movement on Prikarpathian region in second half of the XIX century – 30s of XX century. Innovative scientific researches: European development trends and regional aspect. 3rd ed. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2020. P. 202-220.
  2. Дутчак О.І. Націоцентричний підхід сучасної української

  історіографії до вивчення туристично-краєзнавчого руху в Галичині (1830-

  1930-х рр.).Вісник Прикарпатського університету. Історія. 2014. Вип. 25. С.

  124-132.

  1. Дутчак О.І. Теоретико-методологічні проблеми розвитку

  міжкультурної комунікації в міжнародному туризмі. Карпатський край. 12 (5).

  1. С. 243-252.
  2. Дутчак О.І..Івасів Н.В. 3. Фестивальний туризм: до проблеми

  формування терміну. Зб. матер. Всеукраїнської науково-практичної

  конференції "Стан та перспективи розвитку культурологічної науки в Україні»:

  Збірник тез доповідей. Ч. І.Миколаїв: ВП «МФ КНУКІМ», 2015. С.34-36.

  1. Дутчак О.І. Популяризація гуцульської етнокультури у діаспорі як

  напрям розвитку етнотуризму. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-

  практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку туризму»: Збірник тез

  доповідей (І частина). Миколаїв: ВП «МФ КНУКІМ», 2015. С. 52-55.

  1. Дутчак О.І. Універсалізм як парадигма розвитку наукових

  досліджень товариств соціокультурного спрямування Галичини ХІХ – поч. ХХ

  ст. Наукові розробки, передові технології, інновації: збірник наукових праць та

  тез наукових доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції.

  Будапешт-Прага-Київ., Київ: НДІЕР, 2015. С.188-190.

  1. Дутчак О.І.Використання історико-культурної спадщини для

  потреб розвитку етнотуризму в країнах Центрально-Східної Європи (на

  прикладі України, Польщі та Словаччини).. Карпатський край. 2016. №1(8). С.

  120-127.

  1. Дутчак О.І. Лукач О.Сучасні тенденції розвитку етнофестивального

  туризму у Львівській області. Карпати: людина, етнос, цивілізація. 2016. Вип. 6.

  С. 134-140.

  1. Дутчак О.І. Міжнародний туризм як фактор негативного впливу на

  навколишнє середовище. Матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. «Екогеофорум

  – 2017.Актуальні проблеми та інновації». Івано-Франківськ, 22-25 березня 2017

  р. Івано-Франківськ, 2017. С.396-397.

  1. Дутчак О.І. Нематеріальна культурна спадщина ЮНЕСКО в

  Україні: перспективи використання в індустрії туризму. Карпатський край.

  2017.№ 1 (9). С. 165-170.

  1. Дутчак О.І. Нематеріальна культурна спадщина ЮНЕСКО в Україні та її

  роль в розвитку туризму. Стан та перспективи розвитку культурологічної науки

  в Україні : матер. ІІІ Всеукраїнської наук-практ. конф. Ч.1. Миколаїв : ВП «МФ

  КНУКІМ», 2017. С. 72–74.

  1. Шикеринець В.В., Дутчак О.І., Маланюк Т.З.Пам’ятки народної

  архітектури Галицької Гуцульщини: національний та європейський контексти.

  Матер. XXI Міжнар. наук. конф. у рамках ХХІV МІжнародного гуцульського

  фестивалю (м. Коломия, 11 серп. 2017 р. Коломия:Вік, 2017. С.61-66.

  1. Дутчк О.І..Соціально-культурна інфраструктура як об’єкт

  проектно-перетворюючої діяльності. Креатині технології, підприємництво і

  менеджмент в організації соціокультурної сфери ХНІ століття: збірник тез

  доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 16-17 жовтня

  2018 р.). Київ: КНУКіМ, 2018. С.106-112.

  1. Дутчак О.І.Заклади культури та мистецтва як складова

  інфраструктури соціокультурного сервісу. монографія

  (колективна).Методологія і практика сталого розвитку туризму: монографія/ за

  заг. ред. І.В. Черниш Полтава:ПП. «Астрая», 2018, 230с. С.99-107.

  1. Дутчак О.І.Умови розвитку міжнародного співробітництва у сфері

  туризму ІІ половини ХХ – початку ХХІ ст. Матеріали Х Міжнародної науково-

  практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в

  Україні: проблеми розвитку та регулювання» : 21–22 березня 2019 року, м.

  Черкаси [Електронний ресурс]: у 2-х томах / М-во освіти і науки України,

  Черкас. держ. технол. ун-т., Т. 1. Черкаси: ЧДТУ, 2019. С. 44-46

  1. Дутчак О.І.Теоретичні засади формування етики менеджера

  соціокультурного сервісу. Карпатський край. 2019.№ 1-2 (12-13). С. 112-119.

  1. Дутчак О. І. Теоретико-методологічні проблеми етнотуризму:

  спроба історіографічного аналізу. Рекреаційний потенціал Прикарпаття: історія,

  сучасний стан, перспективи: Матер. міжнар. наук. конф. “Туризм і розвиток

  регіону“, присвяченої 10-річчю створення Інституту туризму (Івано-

  Франківськ, 19-20 вересня 2013 р.) / Прикарпатський національний університет

  імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ: Фоліант, 2013., С. 69-73.

  1. Дутчак О. І. Теоретико-методологічні проблеми українського

  етнотуризму: історіографія. Вісник Прикарпатського університету. Історія.

  Івано-Франківськ, 2013, Вип. 23-24, С. 317-321.

  1. Дутчак О. Регіональний туристичний кластер: спроба теоретичного

  аналізу. Збалансований розвиток туристичних регіонів: національний і світовий

  досвід: зб. матер. наук.-практ. конф. (Львів, 25-25 квітня 2013 року. Львів:

  ЛІЕТ, 2013, С. 95-97.

  1. Дутчак О. Сучасна українська історіографія краєзнавчого руху у

  Галичині 30-х рр. ХІХ – 30-х рр. ХХ ст.: монографія / Прикарпатський

  національний університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ: НАІР,

  1. 275 с.
  2. Дутчак О. Сучасна українська історіографія про бібліотечне

  краєзнавство як складову туристично-краєзнавчого руху в Галичині 30-х рр.

  ХІХ – 30-х ХХ ст. Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий

  часопис. 2012, Ч.20-21, С.441-445.

  1. Дутчак О.І., Калуцький І.Ф. Теоретико-методологічні проблеми

  українського етнотуриму в контроверсіному баченні науковців. Гілея:

  науковий вісник: зб. наук. праць / [гол. ред. В.М. Вашкевич]. К.: ВІР УАН,

  2013, Вип. 73 (№ 6), С. 64-66.

   

  Навчально-методичні видання

   

  1. Дутчак О.І. Методичні вказівки до написання та оформлення

  кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 6. 020106 «Менеджмент

  соціокультурної діяльності»/методичні вказівки. Івано-Франківськ: Пагорб,

  2014, 30 с.

  1. Дутчак О.І. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт

  для студентів спеціальності 6.1040301 “Туризм». Івано-Франківськ: НАІР, 2013,

  28 с.

  1. Дутчак О.І. Методичні рекомендації з дисципліни «Рекламна

  діяльність в туризмі». Івано-Франківськ: НАІР, 2012, 48 с.

  1. Методичні рекомендації до написання та оформлення магістерської

  роботи для студентів спеціальності 8.14010301 «Туризмознавство». Івано-

  Франківськ: НАІР, 2013. 48 с.

  1. Великочий В.С., Дутчак О.І., Шикеринець В.В. Міжнародний

  туризм: Івано-Франківськ: Вид. Кушнір Г.М., 2015, 254 с.

  1. Дутчак О.І. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Етика

  соціокультурної діяльності». Івано-Франківськ: Пагорб, 2018,62 с.

  1. Дутчак О.І. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Вступ

  до фаху». Івано-Франківськ: Пагорб, 2018. 52 с.

  1. Дутчак О.І. Вступ до фаху: навчально-методичний посібник.

  Менеджмент соціокультурної діяльності (самостійна робота студентів):

  навчально-методичний посібник /за наук. ред. В.С. Великочий, В.В.

  Шикеринець. Київ: ТОЗ «Вид. дім АртЕк», 2018. С.50-58.

  1. Дутчак О.І. Етика соціокультурної діяльності:навчально-

  методичний посібник. Менеджмент соціокультурної діяльності (самостійна

  робота студентів): навчально-методичний посібник /за наук. ред. В.С.

  Великочий, В.В. Шикеринець. Київ: ТОЗ «Вид. дім АртЕк», 2018. С.36-47.

  1. Дутчак О.І. Охорона і використання історико-культурної

  спадщини:навчально-методичний посібник. Менеджмент соціокультурної

  діяльності (самостійна робота студентів): навчально-методичний посібник /за

  наук. ред. В.С. Великочий, В.В. Шикеринець. Київ: ТОЗ «Вид. дім АртЕк»,

  1. С.104-113.
  2. Дутчак О.І. Методичні вказівки до виконання курсових робіт. Івано-

  Франківськ: Пагорб, 2018. 30 с.

  1. Дутчак О.І. Методологія та організація наукових досліджень:

  навчально-методичний посібник до організації самостійної роботи та

  практичних (семінарських) занять з дидактичним забезпеченням дисципліни;

  для студентів спеціальності 8.14010301 «Туризмознавство». Івано-Франківськ:

  НАІР, 2013. 52 с.

  1. Дутчак О.І. Міжнародний туризм: навчально-методичний посібник

  до організації самостійної роботи та практичних (семінарських) занять з

  дидактичним забезпеченням дисципліни; для студентів спеціальностей

  7.14010301, 8.14010301 «Туризмознавство».Івано-Франківськ: НАІР, 2013. 56 с.

  1. Мистецька екскурсія:«Коломия місто над Прутом»: екскурсійний

  маршрут. Івано-Франківськ, 2018. 12 с.

  1. Архітектурна екскурсія: «Твердині Городенківщини»:

  екскурсійний маршрут. Івано-Франківськ, 2018. 12 с.

  1. Історична екскурсія: «Галич – столиця Галицько-Волинської

  держави»: екскурсійний маршрут. Івано-Франківськ, 2018. 16 с.

  1. Програма виробничої практики для студентів ІІІ курсу

  спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності». Івано-

  Франківськ: Пагорб, 2018. 30 с.

  1. Методичний посібник до написання та захисту дипломної

  роботи за першим (бакалаврським ) рівнем для студентів спеціальності 028

  «Менеджмент соціокультурної діяльності»/ / за науковою ред. доц. В.В.

  Шикеринець. Івано-Франківськ, 2018. 60 с.

  1. Міжнародний туризм. Туризм (самостійна робота студентів, другий

  (магістерський рівень) / за заг. ред. проф. В. С. Великочого / Факультет туризму

  ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

  Івано-Франківськ, 2018. С.115-124

Дутчак О.І. сформувала навчальні кабінети «Історії туризму та дозвілля Галичини» та «Українська світлиця».

Здійснює організацію та проведення різноманітних заходів навчально-виховного та профорієнтаційного характеру: «Світське життя» (2018 та 2019 р.), караоке-шоу «На Сотці», «МСД-шоу. Батл» та інші. Засновник та адміністратор сторінок у соцмережах спеціальності «Менеджмент соціокультурної діяльності».

Автор монографії «Сучасна українська історіографія краєзнавчого руху у

Галичині 30-х рр. ХІХ – 30-х рр. ХХ ст.» (Івано-Франківськ, 2013 р.), співавтор двох колективних монографій Theoretical and methodological problems of research of historiography of museum movement on Prikarpathian region in second half of the XIX century – 30s of XX century. Innovative scientific researches: European development trends and regional aspect.  3rd ed. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2020. P. 202-220. та «Методологія і практика сталого розвитку

туризму» ( Полтава, 2018).

 

Автор понад 120 наукових та навчально-методичних публікацій, в тому

числі, автор-укладач таких навчальних та навчально-методичних посібників:

«Міжнародний туризм» (2015), «Етика соціокультурної діяльності» (2018),

«Вступ до фаху» (2018), Дутчак О.І. «Рекламна діяльність в туризмі» (2012).

 

Має 5 охоронних документів (авторських свідоцтв).

 

Сфера наукових інтересів: історіографічні проблеми музейництва Прикарпаття, проблематика етнотуризму, міжнародного туризму, етики

соціокультурної діяльності, тощо.

E-mail: dutchako@gmail.com

olena.dutchak@pnu.edu.ua

Тел: +38-0342-78-81-05

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

________

Маланюк Тарас Зеновійович

кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри кафедри управління соціокультурною діяльністю, шоу-бізнесу, та івентменеджменту

ORCID iD

0000-0003-3007-3617

 

Персональна інформаціяОсвіта, науковий ступінь, вчене званняTab titleОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Закінчив Прикарпатський університет ім. Василя Стефаника в 1992 році за спеціальністю “Вчитель історії та правознавства”. З 2003 року – здобувач кандидатського ступеня. Науковий доробок понад 50  наукових праць та 3 монографії в співавторстві  і 1 путівник, 2 ілюстровані видання. В тому числі 3 навчальні посібники.

1987 – 1992 р.р. – Івано-Франківський державний педагогічний інститут імені Василя Стефаника, спеціальність – «Історія і педагогіка», кваліфікація – учитель історії і суспільствознавства, методист по виховній роботі

2015 р. – кандидат педагогічних наук, спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання

2016 р. – доцент кафедри управління соціокультурною діяльністю, шоу-бізнесу, та івентменеджменту.

Педагогічну діяльність розпочав у 1992 р. у Центрі дитячої творчості м. Івано-Франківська на посаді методиста з краєзнавства

У період з 1994 – 2003 рр. працював на посаді вчителя історії ЗОШ №24 м. Івано-Франківська

З 2003 р.Маланюк  Т. З. працює у Державному вищому навчальному закладі «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» на посадах: асистента, старшого викладача, доцента кафедри управління соціокультурною діяльністю, шоу-бізнесу, та івентменеджменту

Тарас Маланюк є членом Національної спілки краєзнавців України.

 • Маланюк Т. З. Патріотичне виховання учнів основної школи засобами туристсько-краєзнавчої роботи : монографія. Івано-Франквськ : «Місто НВ», 2017. 304 с. (17,67 друк. арк.).
 • Маланюк Т. З. Туризм і краєзнавство у школі : навч.-метод. посіб. 2-ге вид., доповн. Івано-Франківськ : Плай ЦІТ, 2009. 104 с.
 • Маланюк Т. З. Краєзнавство і туризм : навч. посіб. Івано-Франківськ : СПД І. О. Іванців, 2010. 200 с.
 • Маланюк Т. З. Туристичне краєзнавство: навч.-метод. посіб. Івано-Франківськ : «Фоліант», 2014. 120 с.
 • Маланюк Т. З. Спортивний туризм: навч.-метод. посіб. Івано-Франківськ : «Фоліант», 2014. 96 с.
 • Маланюк Т. З. Природно-заповідний фонд Івано-Франківської області. Джерела. 1999. № 3. С. 21-24.
 • Маланюк Т. З. Особливості екологічної освіти і виховання у сфері рекреаційно-туристської галузі в освітніх закладах Прикарпаття. Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького педагогічного університету імені Григорія Сковороди: Науково-технічний збірник. К.: КНТ, 2004. С.391-395.
 • Маланюк Т. З. Використання культурно-історичних пам’яток Прикарпаття як ресурсу пізнавального туризму в навчально-виховному процесі гірських шкіл. Гірська школа Українських Карпат : наук. метод. журнал. 2008. №4. С. 118-123.
 • Маланюк Т. З. Вплив шкільного туризму на зміцнення здоров’я і гармонійного розвитку особистості школярів. Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди : науково-теоретичний збірник. Переяслав-Хмельницький : ПП «СКД», 2009. С. 205-207.
 • Маланюк Т. З. Форми і методи виховання патріотизму учнів основної школи засобами туристсько-краєзнавчої роботи. Обрії : науково-педагогічний журнал. 2009. № 2. С. 53-56.
 • Маланюк Т. З. Краєзнавство й туризм як ефективні засоби в патріотичному вихованні учнів основної школи. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : педагогічні науки. Луганськ Вид-во «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2010. № 16. С. 174-180.
 • Маланюк Т. З. Туристсько-краєзнавча робота як засіб патріотичного виховання учнівської молоді. Вісник Прикарпатського національного університету Педагогіка. випуск ХХХ. 2010. С. 123-126.
 • Маланюк Т. З. Організація і методика дослідження патріотичної вихованості учнів основної школи засобами туристсько-краєзнавчої роботи Туризм і краєзнавство : зб. наук. праць. – Додаток до Гуманітарного вісника ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди». Переяслав-Хмельницький : ПП «СКД», 2012. С. 114-119.
 • Маланюк Т. З. Сакральна архітектура давнього Галича : стан та перспективи використання. Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму. 2012. № 2. С. 26-30.
 • Маланюк Т. З. Оборонно-сакральна архітектура Прикарпаття ХІІІ – ХVІІІ. Карпатський край : наукові студії з історії, культури, туризму. 2013. № 3. С. 27-33.
 • Маланюк Т. З. Використання туристських походів у патріотичному вихованні учнів основної школи в умовах гірського середовища Гірська школа Українських Карпат : наук. метод. журнал. 2013. № 10. С. 178-182.
 • Маланюк Т. З. Підготовка педагогів до використання засобів туристсько-краєзнавчої роботи у патріотичному вихованні учнів основної школи Вісник Прикарпатського національного університету Педагогіка випуск ХLVII. 2013. С. 161-167.

Маланюк Т. З. Сакральна архітектура м. Івано-Франківська: стан і перспективи використання Карпати : людина, етнос, цивілізація. 2014. Вип. 5. С. 31-37.

 • Маланюк Т. З. Стиль бароко в сакральній архітектурі Прикарпаття другої половини ХVІІ – 70-х рр. ХVІІІ ст. Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму. 2014. № 4. С. 45-60.
 • МаланюкТ. З. Хрещаті дерев’яні церкви як історико-культурні пам’ятки Івано-Франківської області. Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму. 2014. № 5.  С. 61-71.
 • Маланюк Т. З. Використання екскурсій у патріотичному вихованні учнів основної школи. Вісник Прикарпатського національного університету Педагогіка. випуск LI. Івано-Франківськ, 2014.  С. 121-126.
 • Маланюк Т. З. Комплексні пам’ятки природи Івано-Франківської області та їх використання для потреб туризму. Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму. 2015. № 6-7. С. 128-135.
 • Маланюк Т. З. Пам’ятки виробничої діяльності та техніки другої половини ХVІІІ – першої половини ХХ ст. в Івано-Франківській області. Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму. 2016. № 1 (8). С. 61-72.
 • Маланюк Т. З. Ратуші – соціокультурні пам’ятки Прикарпаття. Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму. 2017. № 1 (9). С. 240-252.
 • Маланюк Т. З. Римо-католицькі костели середини ХІХ – початку ХХ ст. (на прикладі Івано-Франківської області). Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму. 2019. № 1-2 (12-13). С. 60-69.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук «Патріотичне виховання учнів основної школи засобами туристсько-краєзнавчої роботи» Спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання Дисертація захищена в 2015 році в спеціалізованій вченій раді Уманського державного університету імені Павла Тичини (м. Умань) під керівництвом доктора біологічних наук, професора Б. М. Мицкана).

Автор понад 100 наукових та науково-методичних публікацій, в тому числі, автор таких навчальних та навчально-методичних посібників: «Туризм і краєзнавство у школі (2009), «Краєзнавство і туризм» (2010), «Туристичне краєзнавство» (2014), «Спортивний туризм» (2014); автор монографії «Патріотичне виховання учнів основної школи засобами туристсько-краєзнавчої роботи» (2017), та співавтор колективних монографій: «Прикарпаття спадщина віків» (2006), «Покуття» (2010), «Станиславів-Станіслав-Івано-Франківськ» (2012). Т.З. Маланюк автор ілюстрованих видань : Івано-Франківщина – край туризму (2009), Запрошує Прикарпаття (2016), Стежками Прикарпаття (2018).

Жеребецька Ірина Ігорівна

завідувач НВЛ «Культурно-мистецький центр»
тел.:+38-0342-77-88-21
e-mail: zenyk_zh@ukr.net

 

Базіняк Ірина Іванівна

Старший лаборант, асистент кафедри, аспірант