Викладацький склад

ШИКЕРИНЕЦЬ Василь Васильович

Завідувач кафедри, кандидат наук з державного управління, доцент

ORCID

0000-0002-6845-1639

 

 

<strong>Персональна інформація</strong><strong>Освіта, науковий ступінь, вчене звання</strong>Місця роботи, професійний досвід<strong>Основні публікації</strong><strong>Діяльність</strong><strong>Контакти</strong>

Освіта: повна вища (закінчив Білоцерківський державний аграрний університет – у 2000 році; Івано-Франківський національний технічний університету нафти і газу магістратуру “Державна служба” за спеціальністю “Економіка”, кваліфікація “Магістр державної служби” – у 2003 році; Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України – очну аспірантуру за спеціальністю 25.00.01 – “Теорія та історія державного управління” – у 2006 році).

У 2007 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Становлення та тенденції розвитку органів місцевого управління в Україні (середина XVII – початок XXI століть)”. Науковий доробок – 54 наукових праць у сфері державного управління та регулювання розвитку туризму на регіональному та місцевому рівнях.

У 2020 році закінчив магістратуру Київського університету культури за спеціальністю “Менеджмент соціокультурної діяльності”

2001 – 2003 р.р. – Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, диплом з відзнакою, спеціальність – «Державна служба», кваліфікація – магістр державної служби.

2008 р. – кандидат наук з державного управління, спеціальність (25.00.01) теорія та історія державного управління.

2012 р. – доцент кафедри туризму і краєзнавства.

2014 р. – завідувач кафедри управління соціокультурною діяльністю, шоу-бізнесу та івентменеджменту.

2012 р. – отримав звання «Молодий вчений року».

2018 р. – нагороджений Почесною грамотою Міністерства культури України.

 •  начальник організаційно-методичного відділу (2003–2006)

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу:

 • асистент кафедри державного управління (2006–2007)

Державне управління справами Президента України

 • головний консультант та завідувач відділу Управління протокольно-організаційного забезпечення, державний службовець 3 категорії 6 рангу (2007-2009)

Державна організація «Резиденція Синьогора»

 • заступник генерального директора – директор адміністративно-господарсько-виробничого комплексу (2007-2009)

 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

 • доцент кафедри туризму і краєзнавства (2009–2014);

завідувач кафедри управління соціокультурною діяльністю, шоу-бізнесу та івентменеджменту (з 2014 р. – до сьогодні).

 • викладач Регіонального центру підвищення кваліфікації  Кіровоградської області (з 2022 – по сьогодні)

Шикеринець В.В. є членом бібліотечної асоціації України та спілки краєзнавців.

 • Міжнародний туризм: навчальний посібник / укладачі В.С. Великочий, О.І. Дутчак, В.В. Шикеринець / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ : Вид. Кушнір Г.М., 2015. 254 с.
 • Угринюк В.М., Шикеринець В.В. Польські адреси на карті сучасної Кіровоградщини. Zeszyt Naukowy Prac Ukrainoznawczyh. Gorzow Wielikopolski, 2016. C. 97–104.
 • Shykerynets V.V., Drichak S.V. Operative and strategic planning and prognostication of development of sociocultural sphere in Ukraine at local level. Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму. 2018. №10-11. С.203–210.
 • Шикеринець В.В., Вичівський П.П. Розвиток соціокультурної сфери як важливий чинник вирішення регіональних проблем. Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму. 2019. №12-13. С. 202–209.
 • Філюк С.М., Гритчук Г.В., Шикеринець В.В. Види господарської діяльності туроператорів в Україні. Zeszyt Naukowy Prac Ukrainoznawczych. Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyźa, 2019. Nr S. 121–129.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління «Становлення та тенденції розвитку органів місцевого управління в Україні (середина XVII – початок XXI століть)» (спеціальність (25.00.01) Теорія та історія державного управління). Дисертація захищена в 2007 році в спеціалізованій вченій раді Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (м. Львів) під керівництвом доктора наук з державного управління, професора О. Я. Лазора).

Шикеринець В.В. є автором і співавтором 1 монографії, понад 50 навчально-методичних та наукових праць. Очолював авторський колектив з розробки Освітньо-професійної програми з спеціальності «Менеджмент соціокультурної діяльності».

Член авторського колективу з розробки Галузевих стандартів вищої освіти зі спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» рівня вищої освіти «бакалавр».

Розробник університетських стандартів вищої освіти з підготовки бакалаврів за спеціальністю 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» (Освітньо-професійна програма «Менеджмент соціокультурної діяльності»): Освітньо-професійна програма (варіативна частина); «Освітньо-кваліфікаційна характеристика» (варіативна частина); «Засоби діагностики якості вищої освіти. Вимоги до державної атестації».

На даний час здійснює керівництво підготовкою аспіранта (Кузьмичук Олександр Валерійович, спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»).

Науковий керівник теми наукового дослідження кафедри управління соціокультурною діяльністю, шоу-бізнесу та івентменеджменту «Організаційно-правові засади державного управління у сфері реалізації туристичної політики в Україні (на прикладі Івано-Франківської області)» (номер державної реєстрації –змінюється).

тел./факс (0342) 78-81-05; 0954239468

e-mail: vasyl.shykerynets@pnu.edu.ua

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

______

ВИЧІВСЬКИЙ Павло Павлович

кандидат історичних наук

ORCID 0000-0003-4415-7635

 

<strong>Персональна інформація</strong><strong>Місця роботи, професійний досвід</strong><strong>Основні публікації</strong><strong>Діяльність</strong><strong>Контакти</strong>

Кандидат історичних наук, доцент кафедри управління соціокультурної діяльності, шоу-бізнесу та івентменеджменту. У 2009-2012 рр. навчався в аспірантурі Інституту історії, політології і міжнародних відносин. Тема кандидатської дисертації “Польська і російська історіографії відновлення державної незалежності України (1991-2012 рр.)”. Дисертація захищена 30 травня 2013 р. в Інституті української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. Автор низки наукових статей у фахових та інших виданнях.

– Прикарпатський юридичний інститут Львівського державного університету внутрішніх справ

– Кафедра історіографії та джерелознавства факультету історії, політології та міжнародних відносин ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

– Кафедра туризмознавства та краєзнавства факультету туризму ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Кафедра управління соціокультурною діяльністю, шоу-бізнесу та івентменеджменту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Вичівський П.П. Перспективи використання музеїв Прикарпаття в туристичній галузі регіону / П.П.Вичівський. – Карпатський край, 2015. – № 6-7. – с. 203-211 с.

Вичівський П. Передумови створення геопарків у межах Українських Карпат / Гірська школа Українських Карпат. – Івано-Франківськ, 2016. – С. 215-222

Вичівський П.  Розвиток туризму для неповносправних в Україні. Географія та туризм. / І.Ф.Калуцький, Л.В. Ковальська, П.П. Вичівський Науковий збірник. Вип.  – 36. – Київ – 2016. С. 38 – 54.

Вичівський П. Культурно-пізнавальний туризм в Івано-Франківській області: сучасний стан та перспективи розвитку / Карпатський край. – Івано-Франківськ, 2016. – С. 159-167

Вичівський П.П., Орлова В.В. Особливості використання пам’яток культури Покуття в соціокультурному дозвіллі / Карпатський край. №1-2 (11-12) – Івано-Франківськ, 2018. – С. 211-221

Великочий В.С., Дерев’янко С.М., Вичівський П.П. До 80-річчя професора Я.С.Калакури та 55-річчя його науково-педагогічної діяльності / Карпатський край. №1-2 (11-12) – Івано-Франківськ, 2018.  С. 276-285

Вичівський П. П. Основи музеєзнавства: навчальний посібник для студентів

спеціальностей “туризм”, “менеджмент соціокультурної діяльності” та “готельно-ресторанна справа” / Прикарпатський

національний університет імені Василя Стефаника / П. Вичівський. – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г. М., 2018. 156 с.

Великочий В. С., Вичівський П. П., Зарічняк А. П. Історико-культурна спадщина Карпатського регіону: навчальний  посібник для студентів спеціальностей “туризм”, “готельно-ресторанна справа”, “менеджмент соціокультурної діяльності”. Видання 2-ге, доп і перероб. / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника / В. Великочий, П. Вичівський, А. Зарічняк. – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г. М., 2018. – 174 с.

Вичівський П.П. Культурно-пізнавальний туризм : Навчальний посібник. Київ, Видавничий дім «АртЕк», 2019. 202 с.

Шикеринець В.В., Вичівський П.П. Логістичний менеджмент: навчальний посібник для студентів спеціальностей “туризм”, “менеджмент соціокультурної діяльності” та “готельно-ресторанна справа”. Київ, Видавець ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2018. 83 с.

Вичівський П. Навчально-методичні рекомендації до дисципліни «Організація анімаційної діяльності». Івано-Франківськ, 2018. – 40 с.

Вичівський П. Навчально-методичні рекомендації до дисципліни «Культурно-пізнавальний туризм». Івано-Франківськ, 2017. – 36 с.

Вичівський П. Навчально-методичні рекомендації до дисципліни «Івентивний туризм». Івано-Франківськ, 2017. – 32 с.

Вичівський П. Навчально-методичні рекомендації до дисципліни «Планування та обслуговування турпотоків». Івано-Франківськ, 2017. – 32 с.

Вичівський П. Навчально-методичні рекомендації до дисципліни «Основи музеєзнавства». Івано-Франківськ, 2017. – 32 с.

Вичівський П. Передумови створення геопарків у межах Українських Карпат / Гірська школа Українських Карпат. – Івано-Франківськ, 2016. – С. 215-222

Вичівський П.П., Вичівська О.М. Культурно-пізнавальний туризм на Покутті як важливий чинник соціально-культурного та економічного розвитку регіону. Покуття – колиска українського національного державотворення. Матеріали VII науково-краєзнавчої конференції, м. Тисмениця, 14 вересня 2018 р. 468 с. – С. 376-380

Ковальська Л.В., Вичівський П.П. Сучасний стан та передумови розвитку туризму в межах Дністерського каньйону / Л.В. Ковальська, Вичівський П.П. // Теорія і практика державного управління. – Кропивницький, 2017. – С. 150-158

Вичівський П.П., Ковальська Л.В. Міжнародне регулювання туристичної галузі // Рекреаційний потенціал  Прикарпаття: історія, сучасний стан, перспективи. – Вип. 5 : Збірник статей : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Курортна і готельно-ресторанна справа Українських Карпат: історія та сьогодення» (Івано-Франківськ, 5–6 грудня 2017 р.) / ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника»; голова редколегії – проф. В. Клапчук . Івано-Франківськ, 2017. С. 102-105В

Вичівський П.П., Ковальська Л.В. Культура Прикарпаття як елемент туристичної привабливості регіону. Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Cтан та перспективи розвитку культурологічної науки в Україні»: Збірник тез доповідей (І частина). – Миколаїв: ВП «Миколаївська філія КНУКіМ», 2018. – 198 с. – С. 36-39

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук «Польська та російська історіографії відновлення державної незалежності України (1991-2012 рр.).»

07.00.06 –  історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. Тема дисертації

Дисертація захищена в 2013 році в спеціалізованій вченій раді в Інституті української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського (м. Київ) під керівництвом кандидата історичних наук, доцента О.В. Марущенка

Автор понад 30 наукових та науково-методичних публікацій, в тому числі, навчально-методичних посібників для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності  028  “Менеджмент соціокультурної діяльності”.

_________________

Маланюк Тарас Зеновійович

кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри кафедри управління соціокультурною діяльністю, шоу-бізнесу, та івентменеджменту

ORCID iD

0000-0003-3007-3617

 

<strong>Персональна інформація</strong>Освіта, науковий ступінь, вчене званняTab title<strong>Основні публікації</strong><strong>Діяльність</strong><strong>Контакти</strong>

Закінчив Прикарпатський університет ім. Василя Стефаника в 1992 році за спеціальністю “Вчитель історії та правознавства”. З 2003 року – здобувач кандидатського ступеня. Науковий доробок понад 50  наукових праць та 3 монографії в співавторстві  і 1 путівник, 2 ілюстровані видання. В тому числі 3 навчальні посібники.

1987 – 1992 р.р. – Івано-Франківський державний педагогічний інститут імені Василя Стефаника, спеціальність – «Історія і педагогіка», кваліфікація – учитель історії і суспільствознавства, методист по виховній роботі

2015 р. – кандидат педагогічних наук, спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання

2016 р. – доцент кафедри управління соціокультурною діяльністю, шоу-бізнесу, та івентменеджменту.

Педагогічну діяльність розпочав у 1992 р. у Центрі дитячої творчості м. Івано-Франківська на посаді методиста з краєзнавства

У період з 1994 – 2003 рр. працював на посаді вчителя історії ЗОШ №24 м. Івано-Франківська

З 2003 р.Маланюк  Т. З. працює у Державному вищому навчальному закладі «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» на посадах: асистента, старшого викладача, доцента кафедри управління соціокультурною діяльністю, шоу-бізнесу, та івентменеджменту

Тарас Маланюк є членом Національної спілки краєзнавців України.

 • Маланюк Т. З. Патріотичне виховання учнів основної школи засобами туристсько-краєзнавчої роботи : монографія. Івано-Франквськ : «Місто НВ», 2017. 304 с. (17,67 друк. арк.).
 • Маланюк Т. З. Туризм і краєзнавство у школі : навч.-метод. посіб. 2-ге вид., доповн. Івано-Франківськ : Плай ЦІТ, 2009. 104 с.
 • Маланюк Т. З. Краєзнавство і туризм : навч. посіб. Івано-Франківськ : СПД І. О. Іванців, 2010. 200 с.
 • Маланюк Т. З. Туристичне краєзнавство: навч.-метод. посіб. Івано-Франківськ : «Фоліант», 2014. 120 с.
 • Маланюк Т. З. Спортивний туризм: навч.-метод. посіб. Івано-Франківськ : «Фоліант», 2014. 96 с.
 • Маланюк Т. З. Природно-заповідний фонд Івано-Франківської області. Джерела. 1999. № 3. С. 21-24.
 • Маланюк Т. З. Особливості екологічної освіти і виховання у сфері рекреаційно-туристської галузі в освітніх закладах Прикарпаття. Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького педагогічного університету імені Григорія Сковороди: Науково-технічний збірник. К.: КНТ, 2004. С.391-395.
 • Маланюк Т. З. Використання культурно-історичних пам’яток Прикарпаття як ресурсу пізнавального туризму в навчально-виховному процесі гірських шкіл. Гірська школа Українських Карпат : наук. метод. журнал. 2008. №4. С. 118-123.
 • Маланюк Т. З. Вплив шкільного туризму на зміцнення здоров’я і гармонійного розвитку особистості школярів. Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди : науково-теоретичний збірник. Переяслав-Хмельницький : ПП «СКД», 2009. С. 205-207.
 • Маланюк Т. З. Форми і методи виховання патріотизму учнів основної школи засобами туристсько-краєзнавчої роботи. Обрії : науково-педагогічний журнал. 2009. № 2. С. 53-56.
 • Маланюк Т. З. Краєзнавство й туризм як ефективні засоби в патріотичному вихованні учнів основної школи. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : педагогічні науки. Луганськ Вид-во «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2010. № 16. С. 174-180.
 • Маланюк Т. З. Туристсько-краєзнавча робота як засіб патріотичного виховання учнівської молоді. Вісник Прикарпатського національного університету Педагогіка. випуск ХХХ. 2010. С. 123-126.
 • Маланюк Т. З. Організація і методика дослідження патріотичної вихованості учнів основної школи засобами туристсько-краєзнавчої роботи Туризм і краєзнавство : зб. наук. праць. – Додаток до Гуманітарного вісника ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди». Переяслав-Хмельницький : ПП «СКД», 2012. С. 114-119.
 • Маланюк Т. З. Сакральна архітектура давнього Галича : стан та перспективи використання. Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму. 2012. № 2. С. 26-30.
 • Маланюк Т. З. Оборонно-сакральна архітектура Прикарпаття ХІІІ – ХVІІІ. Карпатський край : наукові студії з історії, культури, туризму. 2013. № 3. С. 27-33.
 • Маланюк Т. З. Використання туристських походів у патріотичному вихованні учнів основної школи в умовах гірського середовища Гірська школа Українських Карпат : наук. метод. журнал. 2013. № 10. С. 178-182.
 • Маланюк Т. З. Підготовка педагогів до використання засобів туристсько-краєзнавчої роботи у патріотичному вихованні учнів основної школи Вісник Прикарпатського національного університету Педагогіка випуск ХLVII. 2013. С. 161-167.

Маланюк Т. З. Сакральна архітектура м. Івано-Франківська: стан і перспективи використання Карпати : людина, етнос, цивілізація. 2014. Вип. 5. С. 31-37.

 • Маланюк Т. З. Стиль бароко в сакральній архітектурі Прикарпаття другої половини ХVІІ – 70-х рр. ХVІІІ ст. Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму. 2014. № 4. С. 45-60.
 • МаланюкТ. З. Хрещаті дерев’яні церкви як історико-культурні пам’ятки Івано-Франківської області. Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму. 2014. № 5.  С. 61-71.
 • Маланюк Т. З. Використання екскурсій у патріотичному вихованні учнів основної школи. Вісник Прикарпатського національного університету Педагогіка. випуск LI. Івано-Франківськ, 2014.  С. 121-126.
 • Маланюк Т. З. Комплексні пам’ятки природи Івано-Франківської області та їх використання для потреб туризму. Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму. 2015. № 6-7. С. 128-135.
 • Маланюк Т. З. Пам’ятки виробничої діяльності та техніки другої половини ХVІІІ – першої половини ХХ ст. в Івано-Франківській області. Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму. 2016. № 1 (8). С. 61-72.
 • Маланюк Т. З. Ратуші – соціокультурні пам’ятки Прикарпаття. Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму. 2017. № 1 (9). С. 240-252.
 • Маланюк Т. З. Римо-католицькі костели середини ХІХ – початку ХХ ст. (на прикладі Івано-Франківської області). Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму. 2019. № 1-2 (12-13). С. 60-69.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук «Патріотичне виховання учнів основної школи засобами туристсько-краєзнавчої роботи» Спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання Дисертація захищена в 2015 році в спеціалізованій вченій раді Уманського державного університету імені Павла Тичини (м. Умань) під керівництвом доктора біологічних наук, професора Б. М. Мицкана).

Автор понад 100 наукових та науково-методичних публікацій, в тому числі, автор таких навчальних та навчально-методичних посібників: «Туризм і краєзнавство у школі (2009), «Краєзнавство і туризм» (2010), «Туристичне краєзнавство» (2014), «Спортивний туризм» (2014); автор монографії «Патріотичне виховання учнів основної школи засобами туристсько-краєзнавчої роботи» (2017), та співавтор колективних монографій: «Прикарпаття спадщина віків» (2006), «Покуття» (2010), «Станиславів-Станіслав-Івано-Франківськ» (2012). Т.З. Маланюк автор ілюстрованих видань : Івано-Франківщина – край туризму (2009), Запрошує Прикарпаття (2016), Стежками Прикарпаття (2018).

_________

ОРЛОВА Віра Василівна

кандидат економічних наук, доцент

 

<strong>Персональна інформація</strong><strong>Освіта, науковий ступінь, вчене звання</strong><strong>Місця роботи, професійний досвід</strong><strong>Основні публікації</strong><strong>Діяльність</strong><strong>Контакти</strong>

В 1986 р. закінчила Ленінградську лісотехнічну академію ім. С. Кірова за спеціальністю “інженер-економіст”. Працювала викладачем, згодом –  заступником директора  Коломийського економіко-правового коледжу Київського національного торгово-економічного університету. З 2005 р. – старший викладач кафедри готельно-ресторанної справи Факультету туризму і менеджменту. В грудні 2008 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: “Моделювання механізмів управління фінансовою безпекою підприємства”. З 2010 р. – доцент кафедри управління соціокультурної діяльності, шоу-бізнесу та івентменеджменту.

1981 – 1986 р.р. – Ленінградська лісотехнічна академія ім. С. Кірова, диплом з відзнакою Г-I № 459575, спеціальність –  ” Економіка і організація лісової промисловості і лісового господарства ”, кваліфікація – інженер-економіст

2008 р. – кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.11 –  математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. Тема дисертації

”Моделювання механізмів управління фінансовою безпекою підприємства ”

2012 р. – доцент кафедри кафедри туризмознавства і туристичних спеціалізацій.

Педагогічну діяльність розпочала у 1993 році у Коломийському економіко-правовому  коледжі Київського державного торговельно-економічного університету.

В період з 1993 до 2007 року працювала на посадах викладача, завідувача відділення, заступника директора названого  коледжу.

У 2007 році В.В. Орлову призначено на посаду асистента кафедри готельно-ресторанної справи Інституту туризму ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

У 2010 році В.В. Орлову переведено на посаду доцента кафедри туризмознавства і туристичних спеціалізацій Інституту туризму ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

З вересня 2014 року – доцент кафедри організації туризму та управління соціокультурною діяльністю ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

З червні 2019 року – доцент кафедри управління соціокультурною діяльністю, шоу-бізнесу та івентменеджменту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

 1. Akimova L., Akimov O., Maksymenko T., Hbur Z., Orlova V. Adaptive management of entrepreneurship model as a component of enterprise resource planning. Academy of Entrepreneurship Journal. 2020. Volume 26, Issue 3 (1528-2686-26-3-362).
 2. Орлова В.В. Управління  фінансовою безпекою підприємств соціокультурної сфери / Оришко С.П., Орлова В.В. // Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму. – 2017. – № 1 (9). – С. 157–165.
 3. Орлова В.В. Особливості використання пам’яток культури Покуття в соціокультурному дозвіллі .Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму. – 2018. – № 1-2 (10-11). – С. 211–221.
 4. Орлова В.В., Оришко С.П. Економічна ефективність маркетингової діяльності послуг соціокультурної діяльності. Теорія і практика державного управління : збірник науково-практичних статей. Кропивницький, 2017. С. 146–150.
 5. Орлова В.В., Оришко С.П. Інформаційне забезпечення реалізації маркетингової стратегії туроператора на прийомі (інкамінг) та організація його службами стратегічних PR-компаній. Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму. 2014. №4. С. 167–174.
 6. Орлова В.В., Оришко С.П. Механізм управління фінансовою безпекою підприємств соціокультурної сфери. Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму. 2014. №5. С. 198–204.
 7. Орлова В.В., Оришко С.П. Значення анімаційних послуг у соціокультурній діяльності. Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму. 2015. №6-7. С. 151–156.
 8. Орлова В.В., Оришко С.П. Система управління процесами виробництва в сфері надання туристичних послуг. Zeszyt Naukowy Prac Ukrainoznawczych. Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyźa, 2016. S. 105–109.
 9. . Орлова В.В., Оришко С.П. Управління фінансовою безпекою підприємств соціокультурної сфери. Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму. 2017. №9. С. 157–165.
 10. Вичівський П.П., Орлова В.В. Особливості використання пам’яток культури Покуття в соціокультурному дозвіллі. Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму. 2018. №10-11. С. 211–221.

 

Матеріали та тези доповідей конференцій, інші наукові статті:

 

1 Вичівський П.П., Орлова В.В. Характеристика ресурсів культурно-дозвіллєвої діяльності Покуття. Сучасні тенденції розвитку туризму : матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Миколаїв : ВП «МФ КНУКІМ», 2018. С. 15–20.

 1. Орлова В.В., Кіф’як Н.М. Значення та шляхи формування системи логістичного сервісу. Cтан та перспективи розвитку культурологічної науки в Україні : матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції. Ч.1. Миколаїв : ВП «Миколаївська філія КНУКіМ», 2018. С. 138–141.
 2. Орлова В.В., Оришко С.П. Управління процесами надання послуг у сфері соціокультурної діяльності. Український феномен Гуцульщини: національний та європейський контекст” : матеріали XXI Міжнародної наукової конференції в рамках XXIV Міжнародного гуцульського фестивалю (м. Коломия, 11 серпня 2017 року). Коломия : Вік, 2017. С. 161–165.
 3. Орлова В.В., Оришко С.П. Маркетингове обґрунтування послуг соціокультурної сфери. Cтан та перспективи розвитку культурологічної науки в Україні : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Ч.1. Миколаїв : ВП «Миколаївська філія КНУКіМ», 2017. С. 129–132.
 4. Орлова В.В., Оришко С.П. Економічна ефективність маркетингової діяльності послуг соціокультурної діяльності. Теорія і практика державного управління : збірник науково-практичних статей. Кропивницький, 2017. С. 146–150.
 5. Шикеринець В.В., Вичівський П.П., Орлова В.В. Використання туристичних ресурсів Покуття в соціокультурному дозвіллі. Креативні технології, підприємництво і менеджмент в організації соціокультурної сфери XXI століття : зб. матеріалів доп. учасн. ІI Міжнар. наук.-практ. конф. Київ : КНУКіМ, 2018. С. 126–130.
 6. Орлова В.В. Ліцензування, стандартизація та сертифікація послуг закладів готельного комплексу як основа надання якісних послуг. Рекреаційний потенціал Прикарпаття: історія, сучасний стан, перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Курортна і готельно-ресторанна справа Українських Карпат: історія та сьогодення (Івано-Франківськ, 5–6 грудня 2017 р.) / ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»; голова редколегії – проф. В. Клапчук. Івано-Франківськ : «Фоліант», 2017. С. 159–163.
 7. . Орлова В.В., Оришко С.П. Маркетингове обґрунтування послуг соціокультурної сфери. Cтан та перспективи розвитку культурологічної науки в Україні : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Ч.1. Миколаїв : ВП «Миколаївська філія КНУКіМ», 2017. С. 129–132.
 8. Орлова В.В., Оришко С.П. Цінові важелі забезпечення конкурентоспроможності сфери туризму. Екогеофорум‐2017. Актуальні проблеми та інновації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Івано‐Франківськ, 22–25 березня 2017 р. Івано-Франківськ, 2017. С. 411–413.

10 Орлова В.В., Оришко С.П. Система стратегічного управління діяльністю підприємств соціокультурної сфери. Cтан та перспективи розвитку культурологічної науки в Україні : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Ч.1. Миколаїв : ВП «МФ КНУКІМ», 2016. С. 165–169.

 1. Орлова В.В., Оришко С.П. Управління якістю як засіб досягнення комерційних успіхів у сфері туризму. Стан та перспективи розвитку культурологічної науки в Україні : тези виступу на Всеукраїнській науково-практичній конференції. Миколаїв, 2015. С. 181–185.
 2. Орлова В.В., Оришко С.П. Механізм забезпечення економічної безпеки підприємств соціокультурної сфери. Сучасні тенденції розвитку туризму : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Ч.1. Миколаїв : ВП «МФ КНУКІМ», 2015. С. 84–89.
 3. Шикеринець В.В., Вичівський П.П., Орлова В.В. Використання туристичних ресурсів Покуття в соціокультурному дозвіллі. Креативні технології, підприємництво і менеджмент в організації соціокультурної сфери XXI століття : зб. матеріалів доп. учасн. ІI Міжнар. наук.-практ. конф. Київ : КНУКіМ, 2019. С. 126–130.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук «Моделювання механізмів управління фінансовою безпекою підприємства» (спеціальність – 08.00.11 –  математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.).

Дисертація захищена в 2008 році в спеціалізованій вченій раді К 70.052.01 Хмельницького національного університету  (м. Хмельницьк) під керівництвом доктора економічних наук, професора І.С. Благуна).

Автор понад 80 наукових та науково-методичних публікацій, в тому числі, навчально-методичних посібників для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності  028  “Менеджмент соціокультурної діяльності”.

_____________

Дутчак Олена Іванівна

кандидат історичних наук, доцент

0000-0001-9638-9601

 

<strong>Персональна інформація</strong>Освіта, науковий ступінь, вчене звання<strong>Основні публікації</strong><strong>Діяльність</strong><strong>Контакти</strong>

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук «Сучасна українська історіографія краєзнавчого руху у Галичині 30-х рр. ХІХ – 30-х рр. ХХ ст.», спеціальність 07.00.06 «історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни». Дисертація захищена в 2011 році в спеціалізованій вченій раді Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів).

2007 р. – з відзнакою закінчила ДВНЗ «Прикарпатський національний

університет імені Василя Стефаника», спеціальність «Історія», кваліфікація

«історик, викладач».

2011 р. – кандидат історичних наук, спеціальність 07.00.06 історіографія,

джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

2014 р. – диплом Івано-Франківської обласної державної адміністрації та

Івано-Франківської обласної ради «Молодий вчений року».

2015 р. – доцент кафедри організації туризму та управління

соціокультурною діяльністю

 

Педагогічну діяльність розпочала у 2007 році на кафедрі туризму і

краєзнавства Інституту туризму ДВНЗ «Прикарпатський національний

університет імені Василя Стефаника».

З 2007 по 2014 р. працювала на посадах асистента, викладача, доцента

кафедр туризму і краєзнавства, туризму і рекреації

З 2014 р. – доцент організації туризму та управління соціокультурною

діяльністю; з 2019 р. і по сьогодні доцент кафедри управління соціокультурною

діяльністю, шоу-бізнесу та івент-менеджменту.

  1. Dutchak O. Theoretical and methodological problems of research of historiography of museum movement on Prikarpathian region in second half of the XIX century – 30s of XX century. Innovative scientific researches: European development trends and regional aspect. 3rd ed. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2020. P. 202-220.
  2. Дутчак О.І. Націоцентричний підхід сучасної української

  історіографії до вивчення туристично-краєзнавчого руху в Галичині (1830-

  1930-х рр.).Вісник Прикарпатського університету. Історія. 2014. Вип. 25. С.

  124-132.

  1. Дутчак О.І. Теоретико-методологічні проблеми розвитку

  міжкультурної комунікації в міжнародному туризмі. Карпатський край. 12 (5).

  1. С. 243-252.
  2. Дутчак О.І..Івасів Н.В. 3. Фестивальний туризм: до проблеми

  формування терміну. Зб. матер. Всеукраїнської науково-практичної

  конференції &quot;Стан та перспективи розвитку культурологічної науки в Україні»:

  Збірник тез доповідей. Ч. І.Миколаїв: ВП «МФ КНУКІМ», 2015. С.34-36.

  1. Дутчак О.І. Популяризація гуцульської етнокультури у діаспорі як

  напрям розвитку етнотуризму. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-

  практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку туризму»: Збірник тез

  доповідей (І частина). Миколаїв: ВП «МФ КНУКІМ», 2015. С. 52-55.

  1. Дутчак О.І. Універсалізм як парадигма розвитку наукових

  досліджень товариств соціокультурного спрямування Галичини ХІХ – поч. ХХ

  ст. Наукові розробки, передові технології, інновації: збірник наукових праць та

  тез наукових доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції.

  Будапешт-Прага-Київ., Київ: НДІЕР, 2015. С.188-190.

  1. Дутчак О.І.Використання історико-культурної спадщини для

  потреб розвитку етнотуризму в країнах Центрально-Східної Європи (на

  прикладі України, Польщі та Словаччини).. Карпатський край. 2016. №1(8). С.

  120-127.

  1. Дутчак О.І. Лукач О.Сучасні тенденції розвитку етнофестивального

  туризму у Львівській області. Карпати: людина, етнос, цивілізація. 2016. Вип. 6.

  С. 134-140.

  1. Дутчак О.І. Міжнародний туризм як фактор негативного впливу на

  навколишнє середовище. Матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. «Екогеофорум

  – 2017.Актуальні проблеми та інновації». Івано-Франківськ, 22-25 березня 2017

  р. Івано-Франківськ, 2017. С.396-397.

  1. Дутчак О.І. Нематеріальна культурна спадщина ЮНЕСКО в

  Україні: перспективи використання в індустрії туризму. Карпатський край.

  2017.№ 1 (9). С. 165-170.

  1. Дутчак О.І. Нематеріальна культурна спадщина ЮНЕСКО в Україні та її

  роль в розвитку туризму. Стан та перспективи розвитку культурологічної науки

  в Україні : матер. ІІІ Всеукраїнської наук-практ. конф. Ч.1. Миколаїв : ВП «МФ

  КНУКІМ», 2017. С. 72–74.

  1. Шикеринець В.В., Дутчак О.І., Маланюк Т.З.Пам’ятки народної

  архітектури Галицької Гуцульщини: національний та європейський контексти.

  Матер. XXI Міжнар. наук. конф. у рамках ХХІV МІжнародного гуцульського

  фестивалю (м. Коломия, 11 серп. 2017 р. Коломия:Вік, 2017. С.61-66.

  1. Дутчк О.І..Соціально-культурна інфраструктура як об’єкт

  проектно-перетворюючої діяльності. Креатині технології, підприємництво і

  менеджмент в організації соціокультурної сфери ХНІ століття: збірник тез

  доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 16-17 жовтня

  2018 р.). Київ: КНУКіМ, 2018. С.106-112.

  1. Дутчак О.І.Заклади культури та мистецтва як складова

  інфраструктури соціокультурного сервісу. монографія

  (колективна).Методологія і практика сталого розвитку туризму: монографія/ за

  заг. ред. І.В. Черниш Полтава:ПП. «Астрая», 2018, 230с. С.99-107.

  1. Дутчак О.І.Умови розвитку міжнародного співробітництва у сфері

  туризму ІІ половини ХХ – початку ХХІ ст. Матеріали Х Міжнародної науково-

  практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в

  Україні: проблеми розвитку та регулювання» : 21–22 березня 2019 року, м.

  Черкаси [Електронний ресурс]: у 2-х томах / М-во освіти і науки України,

  Черкас. держ. технол. ун-т., Т. 1. Черкаси: ЧДТУ, 2019. С. 44-46

  1. Дутчак О.І.Теоретичні засади формування етики менеджера

  соціокультурного сервісу. Карпатський край. 2019.№ 1-2 (12-13). С. 112-119.

  1. Дутчак О. І. Теоретико-методологічні проблеми етнотуризму:

  спроба історіографічного аналізу. Рекреаційний потенціал Прикарпаття: історія,

  сучасний стан, перспективи: Матер. міжнар. наук. конф. “Туризм і розвиток

  регіону“, присвяченої 10-річчю створення Інституту туризму (Івано-

  Франківськ, 19-20 вересня 2013 р.) / Прикарпатський національний університет

  імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ: Фоліант, 2013., С. 69-73.

  1. Дутчак О. І. Теоретико-методологічні проблеми українського

  етнотуризму: історіографія. Вісник Прикарпатського університету. Історія.

  Івано-Франківськ, 2013, Вип. 23-24, С. 317-321.

  1. Дутчак О. Регіональний туристичний кластер: спроба теоретичного

  аналізу. Збалансований розвиток туристичних регіонів: національний і світовий

  досвід: зб. матер. наук.-практ. конф. (Львів, 25-25 квітня 2013 року. Львів:

  ЛІЕТ, 2013, С. 95-97.

  1. Дутчак О. Сучасна українська історіографія краєзнавчого руху у

  Галичині 30-х рр. ХІХ – 30-х рр. ХХ ст.: монографія / Прикарпатський

  національний університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ: НАІР,

  1. 275 с.
  2. Дутчак О. Сучасна українська історіографія про бібліотечне

  краєзнавство як складову туристично-краєзнавчого руху в Галичині 30-х рр.

  ХІХ – 30-х ХХ ст. Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий

  часопис. 2012, Ч.20-21, С.441-445.

  1. Дутчак О.І., Калуцький І.Ф. Теоретико-методологічні проблеми

  українського етнотуриму в контроверсіному баченні науковців. Гілея:

  науковий вісник: зб. наук. праць / [гол. ред. В.М. Вашкевич]. К.: ВІР УАН,

  2013, Вип. 73 (№ 6), С. 64-66.

   

  Навчально-методичні видання

   

  1. Дутчак О.І. Методичні вказівки до написання та оформлення

  кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 6. 020106 «Менеджмент

  соціокультурної діяльності»/методичні вказівки. Івано-Франківськ: Пагорб,

  2014, 30 с.

  1. Дутчак О.І. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт

  для студентів спеціальності 6.1040301 “Туризм». Івано-Франківськ: НАІР, 2013,

  28 с.

  1. Дутчак О.І. Методичні рекомендації з дисципліни «Рекламна

  діяльність в туризмі». Івано-Франківськ: НАІР, 2012, 48 с.

  1. Методичні рекомендації до написання та оформлення магістерської

  роботи для студентів спеціальності 8.14010301 «Туризмознавство». Івано-

  Франківськ: НАІР, 2013. 48 с.

  1. Великочий В.С., Дутчак О.І., Шикеринець В.В. Міжнародний

  туризм: Івано-Франківськ: Вид. Кушнір Г.М., 2015, 254 с.

  1. Дутчак О.І. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Етика

  соціокультурної діяльності». Івано-Франківськ: Пагорб, 2018,62 с.

  1. Дутчак О.І. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Вступ

  до фаху». Івано-Франківськ: Пагорб, 2018. 52 с.

  1. Дутчак О.І. Вступ до фаху: навчально-методичний посібник.

  Менеджмент соціокультурної діяльності (самостійна робота студентів):

  навчально-методичний посібник /за наук. ред. В.С. Великочий, В.В.

  Шикеринець. Київ: ТОЗ «Вид. дім АртЕк», 2018. С.50-58.

  1. Дутчак О.І. Етика соціокультурної діяльності:навчально-

  методичний посібник. Менеджмент соціокультурної діяльності (самостійна

  робота студентів): навчально-методичний посібник /за наук. ред. В.С.

  Великочий, В.В. Шикеринець. Київ: ТОЗ «Вид. дім АртЕк», 2018. С.36-47.

  1. Дутчак О.І. Охорона і використання історико-культурної

  спадщини:навчально-методичний посібник. Менеджмент соціокультурної

  діяльності (самостійна робота студентів): навчально-методичний посібник /за

  наук. ред. В.С. Великочий, В.В. Шикеринець. Київ: ТОЗ «Вид. дім АртЕк»,

  1. С.104-113.
  2. Дутчак О.І. Методичні вказівки до виконання курсових робіт. Івано-

  Франківськ: Пагорб, 2018. 30 с.

  1. Дутчак О.І. Методологія та організація наукових досліджень:

  навчально-методичний посібник до організації самостійної роботи та

  практичних (семінарських) занять з дидактичним забезпеченням дисципліни;

  для студентів спеціальності 8.14010301 «Туризмознавство». Івано-Франківськ:

  НАІР, 2013. 52 с.

  1. Дутчак О.І. Міжнародний туризм: навчально-методичний посібник

  до організації самостійної роботи та практичних (семінарських) занять з

  дидактичним забезпеченням дисципліни; для студентів спеціальностей

  7.14010301, 8.14010301 «Туризмознавство».Івано-Франківськ: НАІР, 2013. 56 с.

  1. Мистецька екскурсія:«Коломия місто над Прутом»: екскурсійний

  маршрут. Івано-Франківськ, 2018. 12 с.

  1. Архітектурна екскурсія: «Твердині Городенківщини»:

  екскурсійний маршрут. Івано-Франківськ, 2018. 12 с.

  1. Історична екскурсія: «Галич – столиця Галицько-Волинської

  держави»: екскурсійний маршрут. Івано-Франківськ, 2018. 16 с.

  1. Програма виробничої практики для студентів ІІІ курсу

  спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності». Івано-

  Франківськ: Пагорб, 2018. 30 с.

  1. Методичний посібник до написання та захисту дипломної

  роботи за першим (бакалаврським ) рівнем для студентів спеціальності 028

  «Менеджмент соціокультурної діяльності»/ / за науковою ред. доц. В.В.

  Шикеринець. Івано-Франківськ, 2018. 60 с.

  1. Міжнародний туризм. Туризм (самостійна робота студентів, другий

  (магістерський рівень) / за заг. ред. проф. В. С. Великочого / Факультет туризму

  ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

  Івано-Франківськ, 2018. С.115-124

Дутчак О.І. сформувала навчальні кабінети «Історії туризму та дозвілля Галичини» та «Українська світлиця».

Здійснює організацію та проведення різноманітних заходів навчально-виховного та профорієнтаційного характеру: «Світське життя» (2018 та 2019 р.), караоке-шоу «На Сотці», «МСД-шоу. Батл» та інші. Засновник та адміністратор сторінок у соцмережах спеціальності «Менеджмент соціокультурної діяльності».

Автор монографії «Сучасна українська історіографія краєзнавчого руху у

Галичині 30-х рр. ХІХ – 30-х рр. ХХ ст.» (Івано-Франківськ, 2013 р.), співавтор двох колективних монографій Theoretical and methodological problems of research of historiography of museum movement on Prikarpathian region in second half of the XIX century – 30s of XX century. Innovative scientific researches: European development trends and regional aspect.  3rd ed. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2020. P. 202-220. та «Методологія і практика сталого розвитку

туризму» ( Полтава, 2018).

 

Автор понад 120 наукових та навчально-методичних публікацій, в тому

числі, автор-укладач таких навчальних та навчально-методичних посібників:

«Міжнародний туризм» (2015), «Етика соціокультурної діяльності» (2018),

«Вступ до фаху» (2018), Дутчак О.І. «Рекламна діяльність в туризмі» (2012).

 

Має 5 охоронних документів (авторських свідоцтв).

 

Сфера наукових інтересів: історіографічні проблеми музейництва Прикарпаття, проблематика етнотуризму, міжнародного туризму, етики

соціокультурної діяльності, тощо.

E-mail: dutchako@gmail.com

olena.dutchak@pnu.edu.ua

Тел: +38-0342-78-81-05

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

________

 

Жеребецька Ірина Ігорівна
завідувач НВЛ «Культурно-мистецький центр»
тел.:+38-0342-77-88-21
e-mail: zenyk_zh@ukr.net