Академічна доброчесність

Положення про Комісію з питань етики та академічної доброчесності

Положення про запобігання плагіату у ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Кодекс честі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»