Навчальні дисципліни

РОЗПОДІЛ ДИСЦИПЛІН 2018-2019 ПО КУРСАХ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИЗМУ ТА УПРАВЛІННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
Розподіл дисциплін

РОЗПОДІЛ ДИСЦИПЛІН ПО КУРСАХ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИЗМУ ТА УПРАВЛІННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Навчальна дисципліна

Викладач

Спеціальність, де читається

Курс

Форма навчання

Управління персоналом

Шикеринець В.В., Дутчак О.І.

241 Готельно-ресторанна справа (Курортна справа)

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

5 (магістри 1 р.н.)

6 (магістри 2 р.н.)

3, 1 (с.т.н.)

Денна

Охорона праці в галузі

Шикеринець В.В.

Шикеринець В.В., Дутчак О.І.

Шикеринець В.В.

241 Готельно-ресторанна справа (Курортна справа)

242 Туризм

242 Туризм

5 (магістри 1 р.н.)

6 (магістри 2 р.н.)

6 (магістри 2 р.н.)

Денна, заочна

Денна

заочна

Управління персоналом

Шикеринець В.В.

241 Готельно-ресторанна справа (Курортна справа)

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

5 (магістри 1 р.н.)

6 (магістри 2 р.н.)

2

3, 1 (с.т.н.)

Заочна

Денна

заочна

Вступ до фаху

Дутчак О.І.

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

1

Денна, заочна

Охорона і використання історико-культурної спадщини

Дутчак О.І.

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

1

3, 1 (с.т.н.)

Денна, заочна

Історія соціокультурної діяльності

Маланюк Т.З.

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

1

Денна, заочна

Активні види дозвілля

Маланюк Т.З.

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

1

Денна, заочна

Краєзнавство

Маланюк Т.З.

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

1

Денна, заочна

Країнознавство

Шикеринець В.В., Федорак В.В.

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

1

денна

Країнознавство

Шикеринець В.В.

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

1

заочна

Історія світових цивілізацій

Великочий В.С., Зарічняк А.П.

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

1

денна

Історія світових цивілізацій

Зарічняк А.П.

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

1

2

Заочна

денна

Стратегічне управління

Шикеринець В.В., Федорак В.В.

242 Туризм

5 (магістри 1 р.н.)

Денна, заочна

Управління проектами в туризмі

Шикеринець В.В., Федорак В.В.

Шикеринець В.В., Федорак В.В.

Шикеринець В.В., Орлова В.В.

242 Туризм

242 Туризм

242 Туризм

5 (магістри 1 р.н.)

6 (магістри 2 р.н.)

6 (магістри 2 р.н.)

Денна, заочна

Денна

заочна

Управління якістю туристичних послуг

Орлова В.В.

242 Туризм

5 (магістри 1 р.н.)

Денна, заочна

Дозвіллєзнавство

Чорна Л.В.

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

2

Денна, заочна

Економічні процеси в соціокультурній діяльності

Орлова В.В.

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

2

Денна, заочна

Етика соціокультурної діяльності

Дутчак О.І.

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

2

3, 1 (с.т.н.)

Денна, заочна

Музеєзнавство і пам’яткознавство

Маланюк Т.З.

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

2

Денна, заочна

Організація івентивних заходів

Оришко С.П., Маланюк Т.З.

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

2

Денна, заочна

Маркетинг в соціокультурній діяльності

Оришко С.П.

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

2

Денна, заочна

Організація екскурсійної діяльності

Гуменюк Г.М.

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

2

Денна, заочна

Основи менеджменту

Орлова В.В.

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

2

Денна, заочна

Психологія бізнесу

Гритчук Г.В.

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

2

Денна, заочна

Стандартизація, сертифікація, метрологія

Орлова В.В.

241 Готельно-ресторанна справа

3, 1 (с.т.н.)

Денна, заочна

Маркетинг готельно-ресторанного господарства

Оришко С.П.

241 Готельно-ресторанна справа

3, 1 (с.т.н.)

Денна, заочна

Менеджмент готельно-ресторанного господарства

Орлова В.В.

Оришко С.П.

241 Готельно-ресторанна справа

3, 1 (с.т.н.)

4

Денна, заочна

Корпоративне управління

Шикеринець В.В., Орлова В.В.

Шикеринець В.В.

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

242 Туризм

3, 1 (с.т.н.)

4

Денна, заочна

Культура масових комунікацій

Дутчак О.І.

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

3, 1 (с.т.н.)

Денна, заочна

Менеджмент в соціокультурній діяльності

Оришко С.П.

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

3, 1 (с.т.н.)

Денна, заочна

Організація виставкової діяльності

Шикеринець В.В., Федорак В.В., Маланюк Т.З.

Маланюк Т.З.

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

3, 1 (с.т.н.)

3, 1 (с.т.н.)

Денна

заочна

Основи соціокультурного проектування

Дутчак О.І.

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

3, 1 (с.т.н.)

Денна, заочна

Туризм для неповносправних

Ковальська Л.В.

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

3, 1 (с.т.н.)

Денна, заочна

Управління фінансами

Орлова В.В.

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

3, 1 (с.т.н.)

Денна, заочна

Бухгалтерський облік

Орлова В.В.

241 Готельно-ресторанна справа

4

Денна, заочна

Основи охорони праці

Шикеринець В.В.

241 Готельно-ресторанна справа

4

Денна, заочна

Державне управління сферою туризму

Шикеринець В.В.

242 Туризм

4

Денна, заочна

НАКАЗ ТА ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДВНЗ”ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В. СТЕФАНИКА” ПРАВА НА ВІЛЬНИЙ ВИБІР НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

ДОДАТОК ДО ПОЛОЖЕННЯ