Наукова робота викладачів

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ

 1. Організаційно-правові засади державного управління у сфері реалізації туристичної політики в Україні (на прикладі Івано-Франківської області).

 

За 2017 рік кафедра має наступні досягнення у науковій діяльності:

Статті опубліковані у наукових виданнях України

 1.  Шикеринець В.В. Виставкова діяльність як інструмент розвитку туристичного бізнесу / В. Шикеринець, А. Зарічняк // Теорія і практика державного управління: Збірник науково-практичних статей / Відпов. за випуск Сікорака Л.О., Зінченко О.В. – Кропивницький: Державний навчальний заклад «Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій Кіровоградської обласної державної адміністрації», 2017. – С. 139-145 (0,380 д.а.)
 2.  Шикеринець В.В. Аналіз формування ринку виставкових послуг в Україні ( у 2012-2016 роках) / В. Шикеринець, А. Зарічняк // Професійна освіта управлінських кадрів: проблеми, дослідження, досвід: Збірник наукових статей / Відпов. за випуск Бойчук Л.В. – Івано-Франківськ: ІФОЦППК, 2017. – С.73-79 (0,380 д.а.)3.  Зарічняк А.П., Шикеринець В.В. Міжнародні туристичні виставкові заходи як інструмент розвитку туристичної галузі / А.П. Зарічняк, В.В.Шикеринець // Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму. Івано-Франківськ. 2017. № 1 (9). – С.179–187. (0,50 д.а.)
 3. Орлова В.В. Економічна ефективність маркетингової діяльності послуг соціокультурної діяльності / Оришко С.П., Орлова В.В. //  Теорія і практика державного управління. Збірник науково-практичних статей. – Кропивницький, 2017. –С.146 -150. (0,250 д.а.)
 4. Орлова В.В. Маркетингове обґрунтування послуг соціокультурної сфери / Оришко С.П., Орлова В.В. // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Cтан та перспективи розвитку культурологічної науки в Україні»: Збірник тез доповідей (І частина). – Миколаїв: ВП «Миколаївська філія КНУКіМ», 2017. – С.129-132. (0,190 д.а.)
 5. Орлова В.В. Ліцензування, стандартизація та сертифікація послуг закладів готельного комплексу як основа надання якісних послуг / Орлова В.В. // Рекреаційний потенціал Прикарпаття: історія, сучасний стан, перспективи. – Вип. 5 : Збірник статей : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Курортна і готельно-ресторанна справа Українських Карпат: історія та сьогодення (Івано-Франківськ, 5–6 грудня 2017 р.) / ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»; голова редколегії – проф. В. Клапчук. – Івано-Франківськ : «Фоліант», 2017. – С. 159–163. (0,250 д.а.)
 6. Маланюк Т.З. Ратуші – соціокультурні пам’ятки Прикарпаття / Т.З. Маланюк // Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму. – 2017. – № 1 (9). – С. 240–252. (0,750 д.а.)
 7.    Дутчак О.І. Нематеріальна культурна спадщина ЮНЕСКО в Україні: перспективи використання в індустрії туризму / О.І. Дутчак  // Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму. – 2017. – № 1 (9). – С.165-170. (0,320 д.а.)
 8. Орлова В.В. Управління  фінансовою безпекою підприємств соціокультурної сфери / Оришко С.П., Орлова В.В. // Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму. – 2017. – № 1 (9). – С. 157–165. (0,50 д.а.)
 9. Орлова В.В. Цінові важелі забезпечення конкурентоспроможності сфери туризму / Оришко С.П., Орлова В.В. //  Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «ЕКОГЕОФОРУМ‐2017. Актуальні проблеми та інновації» (Івано‐Франківськ, 22 ‐ 25 березня 2017 р) – С.417 -419 (0,130 д.а.)
 10.  Дутчак О.І. Новітні напрямки соціокультурного обслуговування на базі етнопотенціалу регіону / О.І. Дутчак  //  Теорія і практика державного управління. Збірник науково-практичних статей. – Кропивницький, 2017. – С.167 -172. (0,320 д.а.)

Тези доповідей на конференціях

 1. Дутчак О.І. Нематеріальна культурна спадщина ЮНЕСКО в Україні та її роль в розвитку туризму/ О.І. Дутчак, В.В. Шикеринець // [Текст] : матер. ІІІ Всеукраїнської наук-практ. конф. «Стан та перспективи розвитку культурологічної науки в Україні»: Зб. Тез доповідей (І частина). – Миколаїв: ВП «МФ КНУКІМ», 2017. – С. 72-74 (0,130 д.а.)
 2. Шикеринець В.В. Пам’ятки народної архітектури Галицької Гуцульщини / В.В. Шикеринець , Т.З. Маланюк, О.І. Дутчак // Український феномен Гуцульщини: національний та європейський контексти : [Текст] : матеріали XXI Міжнародної наукової конференції в рамках XXIV Міжнародного гуцульського фестивалю (Коломия, 11 серпня 2017 р.) / Наукові редактори Я. Ткачук, А. Королько; упорядкування М. Васильчук, І. Федів. –  Коломия: Вік, 2017. –   С. 61-66. (0,320 д.а.)
 3. Шикеринець В.В. Шляхи екологізації туризму / В.В. Шикеринець //  Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «ЕКОГЕОФОРУМ‐2017. Актуальні проблеми та інновації» (Івано‐Франківськ, 22 ‐ 25 березня 2017 р.) – С.430-432 (0,130 д.а.)
 4. Шикеринець В.В., Зарічняк А.П. Особливості проведення інструктажів з охорони праці на підприємствах сфери обслуговування та соціокультурної діяльності / В.В. Шикеринець, А.П. Зарічняк // Рекреаційний потенціал Прикарпаття: історія, сучасний стан, перспективи. – Вип. 5 : Збірник статей : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Курортна і готельно-ресторанна справа Українських Карпат: історія та сьогодення (Івано-Франківськ, 5–6 грудня 2017 р.) / ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»; голова редколегії – проф. В. Клапчук. – Івано-Франківськ : «Фоліант», 2017. – С. 207–211. (0,250 д.а.)
 5. Орлова В.В. Управління процесами надання послуг у сфері соціокультурної діяльності / Оришко С.П., Орлова В.В. //  Матеріали XXI Міжнародної наукової конференції в рамках XXIV Міжнародного гуцульського фестивалю”Український феномен гуцульщини: національний та європейський контексти” ( м.Коломия, 11 серпня 2017року). – Коломия : Вік, 2017. – с.161-165. (0,250 д.а.)
 6. Маланюк Т.З. Екологічне виховання як один з компонентів сталого розвитку туризму на Прикарпатті / Т.З. Маланюк //  Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «ЕКОГЕОФОРУМ‐2017. Актуальні проблеми та інновації» (Івано‐Франківськ, 22 ‐ 25 березня 2017 р) – С.414 -415 (0,100 д.а.)
 7. Маланюк Т.З. Туристичні притулки в Українських Карпатах / Т.З. Маланюк // Рекреаційний потенціал Прикарпаття: історія, сучасний стан, перспективи. – Вип. 5 : Збірник статей : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Курортна і готельно-ресторанна справа Українських Карпат: історія та сьогодення (Івано-Франківськ, 5–6 грудня 2017 р.) / ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»; голова редколегії – проф. В. Клапчук. – Івано-Франківськ : «Фоліант», 2017. – С. 135–141. (0,380 д.а.)
 8. 8.      Дутчак О.І. Міжнародний туризм як фактор негативного впливу на навколишнє середовище / О.І. Дутчак  //  Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «ЕКОГЕОФОРУМ‐2017. Актуальні проблеми та інновації» (Івано‐Франківськ, 22 ‐ 25 березня 2017 р) – С.400 -402.(0,130 д.а.)
 9.  Дутчак О.І. Туристичний кластер як основа розвитку туристичної галузі Івано-Франківської області / О.І. Дутчак // Рекреаційний потенціал Прикарпаття: історія, сучасний стан, перспективи. – Вип. 5 : Збірник статей : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Курортна і готельно-ресторанна справа Українських Карпат: історія та сьогодення (Івано-Франківськ, 5–6 грудня 2017 р.) / ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»; голова редколегії – проф. В. Клапчук. – Івано-Франківськ : «Фоліант», 2017. – С. 64–69. (0,320 д.а.)
 10. Маланюк Т.З. Сучасний стан розвитку туристичної галузі Івано-Франківської області / Т.З. Маланюк // Матеріали  VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання» : 23-24 березня 2017 року, м. Черкаси [Текст]: у 2-х томах М-во освіти і науки України, Черкас. Держ. Технол.ун-ет. – Т.1. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2017. С. 298-301. (0,190 д.а.)
 11. Шикеринець В. Етнопотенціал Гуцульщини як база розвитку сучасних напрямків туризму / В.В. Шикеринець, О.І. Дутчак // Космач: традиція і сучасність: зб. наук.-поп. статей за результатами наук.-прак. конф. – Івано-Франківськ: Місто-НВ, 2016. – С. 64-77.(0,820 д.а.)