Наукова робота

zvit_2021_кафедра УСКД, ШБ та ІМ

2018 ЗВІТ КАФЕДРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИЗМУ ТА УПРАВЛІННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

ПЛАН НАУКОВОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ

 1. Проблеми дефініцій етнокультурного простору
 2. Механізми маркетингових досліджень в польових умовах
 3. Дерев’яна сакральна архітектура Івано-Франківської області
 4. Регулювання інвестиційної та інноваційної сфери туристично-рекреаційного комплексу
 5. Туризм та індустрія відпочинку-потужний чинник економічного розвитку країни
 6. Стиль барокко в сакральній архітектурі Івано-Франківській області
 7. Логічні канали просування турподукту: традиційні та новітні підходи
 8. Міжнародні інвестиції, як процес розвитку туристичної інфраструктури
 9. Структурна політика та регулювання суспільного виробництва на прикладі туристичної галузі України
 10. Теоретико-методологічні засади регіонознавчих досліджень
 11. Концепція підручника “Міжнародний туризм” для слухачів магістратури спеціальності “Туризмознавство”
 12. Публікація результатів наукових дослідень в журналі “Карпатський край”
 13. Підготовка студентів ІІІ-V курсів до участі у студетській науковій Олімпіаді
 14. Керівництво студетськими науковими проектами
 15. Підготовка статті у фахові видання
 16. Участь в науковій конференції “Гожов Великопольський”
 17. Підготовка статті у фахові видання
 18. Участь у міжнародних конференціях
 19. Підготовка статей у фахових виданнях
 20. Публікація статей у виданнях науково-методичної системи (РІНЦ, Reeds)