Тематика курсових робіт

Тематика БАКАЛАВРСЬКИХ РОБІТ_21-22 Н.Р.

Тематика курсових робіт 2019-2020 н.р.

• Роль музеїв Прикарпаття в соціокультурному дозвіллі
• Фестивалі як складова культурно-дозвіллєвої діяльності
• Характеристика найвідоміших івент заходів Прикарпаття
• Театр і кіно – як складова культурно-дозвіллєвої діяльності
• Сучасні тенденції використання культурної спадщини та мистецтва в івент туризмі
• Національні та регіональні особливості івент подій
• Event-заходи як інструмент просування національної культури
• Сучасні напрямки охорони пам’яток історії та культури у країнах Євросоюзу
• Історичні витоки охорони пам’яток історії та культури у країнах Західної Європи
• Некомерційні методи формування бюджету культурно-мистецьких установ
• Чинники розвитку соціокультурної сфери України на початку ХХІ ст.
• Практичні аспекти використання історико-культурної спадщини у дозвіллєвій діяльності осіб з особливими потребами.
• Сучасні напрямки охорони пам’яток історії та культури у країнах Євросоюзу
• Некомерційні методи формування бюджету культурно-мистецьких установ
• Практичні аспекти використання історико-культурної спадщини у дозвіллєвій діяльності осіб з особливими потребами.
• Чинники розвитку соціокультурної сфери України на початку ХХІ ст
• Культурне життя Галичини в період ЗУНР
• Культурно-мистецькі товариства Галичини кінця ХІХ – І пол. ХХ ст.
• Культура і побут населення Бойківщини кінця ХІХ – І пол. ХХ ст.
• Фестиваль як чинник культурного розвитку регіону (на прикладі Івано-Франківської обл.).
• Організація дитячого дозвілля в школах та позашкільних установах
• Роль Української греко-католицької церкви в національно-культурному відродженні Галичини
• Різдвяні свята: особливості організації і проведення у Карпатському регіоні
• Традиційна народна культура в сучасному соціокультурному просторі Карпатського регіону
• Системний підхід до управління підприємством в соціокультурній сфері.
• Імідж підприємства як фактор конкурентоспроможності.
• Комунікації в управлінні підприємств соціокультурної сфери
• Управлінський контроль в менеджменті підприємств соціокультурної сфери
• Управління трудовими ресурсами підприємства в умовах формування ринкових відносин.
• Кадрове забезпечення підприємства та шляхи його поліпшення в умовах нових економічних відносин.
• Стратегія і тактика управління підприємством соціокультурної сфери
• Стратегія інноваційного управління підприємством соціокультурної сфери
• Управління якістю послуг підприємств соціокультурної сфери
• Управління підприємства в кризових ситуаціях.
• Механізм прийняття стратегічних рішень на підприємстві в умовах мінливого зовнішнього оточення.
• Стратегічне управління підприємством в умовах трансформації економіки України.
• Розробка програми стимулювання працівників організації.
• Державна політика України у сфері соціокультурного розвитку в контексті європейської
• інтеграції.
• Культурна політика як проблема сучасного соціокультурного процесу
• Механізм публічного управління розвитком регіональної соціокультурної дестинації
• Особливості політичної реклами в сучасному соціокультурному середовищі України.
• Особливості соціокультурної трансформації сучасного українського суспільства.
• Реінжиніринг бізнес-процесів на підприємствах соціокультурної сфери.
• Стан та тенденції регулювання розвитку сфери туризму в на регіональному рівні: соціокультурний аспект.
• Удосконалення системи оцінки та мотивації персоналу на підприємствах соціокультурної сфери.
• Управління бізнес-процесами в сфері послуг
• Характеристика гнучкого лідерства та його вплив на креативність.
• Управління поведінкою персоналу підприємства на засадах корпоративної культури.
• Інноваційні технології мотивування персоналу.
• Стратегічне управління допоміжними бізнес-процесами.
• Організаційні механізми забезпечення конкурентоспроможності підприємств соціокультурної сфери.
• Лідерство в управлінні персоналом підприємства.
• Організація діяльності суб’єктів місцевого самоврядування щодо реалізації культурної політики