Інформація про спеціальність 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»