Матеріали самоаналізу

стандарт МСД

24. Наявність політики і процедур вирішення конфліктних ситуацій

28. Посилання на сайт, де ОП оприлюднена.

29. Електронна адреса (електронна форма) для отримання побажань та пропозицій, щодо покращення ОП, від усіх стейкхолдерів.

21. Навчально-методичне забезпечення

23. Створення умов для реалізації права на освіту особам з особливими освітніми потребами.

13 Документи, які засвідчують прозорість системи оцінювання і атестації.

12. Документ, який підтверджує інтернаціоналізацію навчального процесу.

5. Аналіз ринку праці, який підтверджує доцільність провадження освітньої діяльності за даною ОП.

4. Документ, який засвідчує, що побажання стейхолдерів враховано

7

Відгуки роботодавців

Положення ПНУ про неформальну освіту

Положення-дуальна-освіта ПНУ