Силабуси

Силабус Дозвіллєзнавство

Силабус Організація послуг дозвілля

Силабус Дозвілля в соціокультурній сфері

Силабус_Активні види дозвілля_2022

Силабус_Всесвітня спадщина ЮНЕСКО_2022

Силабус_Історія соціокультурної діяльності_2022

Силабус_Краєзнавство_2022

Силабус_Країнознавство_2022

Силабус_Культурна спадщина України_2022

Силабус_Музеєзнавство і пам’яткознавство_2022

Силабус_Пам’яткознавство України_2022

Організація екскурсійної діяльності

Екскурсійна справа

Транспортні послуги в туризмі

РНП_Ділова іноземна-1_

МСД РНП_Ділова_іноз-2-МСД

Силабус_Ділова_іноз-1-МСД

Силабус_Ділова_іноз-2-МСД

Силабус_Іноз-проф-1-МСД

салабус_Вступ до фаху_2021

Силабус _ облік і аудит_2020

Силабус Організація екскурсійного обслуговування

Силабус_ бізнес-планувння_2020

силабус_ конкуренція в сервісній діяльності_2020

Силабус__Економічні_процеси_в_соціокультурній_діяльності

Силабус__Етика_соціокультурної_діяльності_2020

Силабус__Комунікативний_етикет_2020

Силабус__Культура_масових_комунікацій_2020

Силабус__Охорона_і _використання_історико-культурної_спадщини_2020

Силабус__Реклама_та_PR-технології_2020

Силабус_Держ. упр. соціокульт. сферою_Шикеринць

Силабус_Корпоративне управління_Шикеринець

силабус_логістичний менеджмент_2020

Силабус_Міжкультурна комунікація в СКД_2021

Силабус_Основи менеджменту_2020 (1)

Силабус_основи менеджменту_2020

Силабус_Спортивний туризм_2020

Силабус_Управління персоналом_Шикеринець (1)

Силабус_Управління персоналом_Шикеринець

Організація транспортних послуг – Sylabus 2021

Силибас -Дозвілля для людей с особливими потребами 11.03

Силибас -дозвілля для неповносправних 11.03

салабус Етика бізнесу_Дутчак Силабус_

Організація анімаційної діяльності_2021

Силабус_Організація виставкової діяльності_2021

Силабус_Організація експозиційного проектування _2021

Силабус_Організація івентивних заходів_2021

Sylabus_2021_ІКСКР Sylabus_2021_

ОХОРОНА І ВИКОРИСТАННЯ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

салабус Етика ділового спілкування_Дутчак

салабус Теорія та історія медіа_Дутчак

Силабус__Культура_масових_комунікацій_2020

Силабус_Активні-види-дозвілля_2020

Силабус_Спортивно-оздоровчий туризм_2020

Управління проектами та цільовими програмами у соціокультурній сфері